Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Suomi

Suomi

Prysmian Group Suomi Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Asiakas fokuksessa

Maailman huippuyritysten kumppani

Asiakas fokuksessa

Prysmian-konserni valmistaa suurjännitemeri- ja maakaapeleita ja –järjestelmiä, erikoiskaapeleita useille eri teollisuuden sektoreille sekä keski- ja pienjännitekaapeleita infrastruktuurin ja talonrakennukseen.

Tietoverkkopuolella konserni valmistaa kaapeleita ja tarvikkeita äänen, videon ja datan siirtoon tarjoten täyttä tuotevalikoimaa valokuituja ja valokaapeleita, kuparikaapeleita ja tarvikkeita.
Konsernilla on vahvat suhteet eri toimialojen suuriin teollisuusyrityksiin ja se toimittaa tarvittaessa räätälöityjä tuotteita. Asiakaskeskeisyys määriteltynä kyvyksi ennakoida ja nopeasti täyttää asiakkaan tarpeet on tunnusomaista konsernin toiminnalle ja näkyy kaikessa, tuotesuunnittelusta toimituksiin ja asiakaspalveluun. Viimeksi mainittua mitataan säännönmukaisesti sovituilla mittareilla.

Prysmian pystyy kehittämään ratkaisuja, jotka eivät vain ole standardien mukaisia vaan myös täyttävät tarkoin asiakkaiden vaatimukset. Tähän päästään koko toimitusketjun kattavalla nopeasti ja sujuvasti toimivalla organisaatiolla, joka pystyy nopeaan päätöksentekoon ja toimituksiin. Se sopeutuu eri teollisuudenalojen vaatimuksiin ja panostaa innovointiin. Konserni nostaa tavoitetasoaan pystyäkseen olemaan palvelun laadun, nopeuden ja joustavuuden osalta yhtiö, johon muut vertaavat itseään.