Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Suomi

Suomi

Prysmian Group Suomi Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Lontoon metro

Turvallista matkaa Lontoossa

Lontoon metro

Syyskuu 2011 - Lontoon metro otettiin käyttöön vuonna 1863 ja sitä on päivitetty säännöllisesti sekä infrastruktuurin, junien, odotustilojen että laitureiden osalta, samoin parantamalla maanpäällisiä raideyhteyksiä ja uudistamalla vammaisten kulkumahdollisuuksia. 

"

Verkkojen ja asemien liikennöitsijänä Lontoon maanalainen kiinnitti yhtenä ensimmäisistä huomiota kaapeliturvallisuuteen, erityisesti Kings Crossin metroasemalla vuonna 1987 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Itse asiassa kaksi vuotta tulipalon jälkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa esiteltiin uusi rautateiden paloturvallisuutta koskeva laki, jotta voitaisiin minimoida verkossa olevat tulenarat tuotteet, jotka aikaansaavat myrkyllisiä kaasuja ja tiheää savua sekä levittävät paloa.

Vuonna 2011 Prysmianin ja Drakan palosuojakaapelit hyväksyttiin Lontoon maanalaiseen ja ne läpäisivät liikennöitsijän tiukimmat turvavaatimukset. Kaapelit mahdollistavat virransyötön jatkamisen tulipalon aikana, vähäisen liekkien leviämisen, erittäin vähäiset myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen päästöt sekä riittävän pitkän ajan evakuointia varten. Insinöörit ja urakoitsijat voivat siten määritellä ja asentaa Prysmian Groupin palonkestäviä kaapeleita Lontoon metroverkkoon ja metroasemille sekä maan päälle että sen alle.

"