Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Tehokkaimmat työkalumme vilpin ja väärinkäytösten tunnistamiseen

Eettiset ohjeemme jo luovat konsernille arvojärjestelmän ja linjaavat henkilöstöltä odottamamme toiminnan tason. Ne muodostavat tehokkaan työkalun meillä ja puolestamme työskentelevien vastuuttoman tai laittoman käytöksen estämiseen. Haluamme kuitenkin mennä vielä pidemmälle.

FI - Ethics and integrity - Whistleblowing

 

Tehokkaimmat työkalumme vilpin ja väärinkäytösten tunnistamiseen

Eettiset ohjeemme jo luovat konsernille arvojärjestelmän ja linjaavat henkilöstöltä odottamamme toiminnan tason. Ne muodostavat tehokkaan työkalun meillä ja puolestamme työskentelevien vastuuttoman tai laittoman käytöksen estämiseen. Haluamme kuitenkin mennä vielä pidemmälle.

 

Otimme käyttöön ilmiantotyökalun, Integrity First. Väärinkäytöksistä kertomisen ohjelmat ovat tehokkaimpia työkaluja vilpin ja väärinkäytösten tunnistamiseen. Itse asiassa henkilöstön vinkit ovat olleet niin merkittäviä vilpin ja epäeettisen toiminnan paljastamisessa, että ne on otettu käyttöön useissa suurissa kansainvälisissä konserneissa.

 

Integrity First -ohjelmamme on viimeisimpien parhaiden käytäntöjen ja eettisten ohjeistojen mukainen lisäten samalla henkilöstön tietoisuutta korruptioon liittyvistä käytännöistä.

 

Olemme luoneet luotettavat kanavat (ml. puhelinyhteyden ja nettiportaalin) henkilöille, jotka haluavat kertoa ammatillisesta rikkomuksesta. Kanavia hoitaa ulkopuolinen riippumaton yhtiö (The Network, Inc.), joka on sitoutunut suojelemaan ilmoitusten tekijöiden henkilöllisyyttä. Se myös välittää tarvittavaa seurantatietoa ja kysymyksiä ja vastauksia sekä tietoa asian ratkaisusta. 

Näiden kanavien lisäksi olemme perustaneet Ilmiantokomitean (Whistleblowing Committee). Se arvioi tarkoin raportteja, tekee erityistarkastuksia tarpeen vaatiessa ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

 

LUOTETTAVAT KANAVAT

Verkossa

https://prysmiangroup.tnwreports.co.uk/

Puhelimitse

Klikkaa tästä

 

FI - Ethics and integrity

FI - Ethics and integrity - Human rights

FI - Ethics and integrity