Monimuotoisuus

Monimuotoisuus

Edistämme tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja korostamme monimuotoisuuden merkitystä

Maailman johtavan kaapeliyhtiönä tiedämme henkilöstömme olevan tärkein menestystekijämme. Pysyäksemme teollisuuden kärjessä meidän pitää edistää sitä, että työympäristömme tunnistaa monimuotoisuuden arvon, parantaa tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja inspiroi ihmisiä antamaan yksilöllisen panoksensa liiketoimintaan.

FI - Ethics and integrity - Diversity

 

Monimuotoisuus- ja osallistamispolitiikkamme

 

Globaalina konsernina pyrimme aktiivisesti heijastamaan monimuotoisuutta eri maissa edistäen monikulttuurista työympäristöä sekä kehittämään yhteistä identiteettiä. 

Uskomme tämän olevan avaintekijä sekä yhtiön että henkilöiden omalle kasvulle.

Monimuotoisuus- ja osallistamispolitiikkamme koskee kaikkien Prysmian Groupin yksiköiden kaikkia yksittäisiä henkilöitä, työnhakijoita, alihankkijoita sekä agentteja eri puolilla maailmaa.

 

Sitoumus

 

Prysmian Group sitoutuu varmistamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet, välttämään kaikkea epäoikeudenmukaista tai laitonta syrjintää ja edistämään kulttuuria, joissa ihmiset tunnistavat erilaisten henkilöiden mukanaan tuoman arvon.

 

Prysmian Group hyväksyy henkilöstönsä erilaisuuden iän, sukupuolen, aviosäädyn, rodun tai etnisen alkuperän, kansallisuuden, uskonnon tai muun uskomuksen, seksuaalisen suuntautumisen, sosiaalisen ja koulutuksellisen taustan, perheen tai huolenpitovastuun tai muun monimuotoisuuteen liittyvän asian suhteen.

 

Konserni pyrkii edistämään monimuotoisuutta ja osallistamista kehittäen globaalia näkemystä monikulttuurisen ymmärryksen lisäämisen ja koulutuksen avulla kaikissa maissa.

FI - Ethics and integrity

FI - Ethics and integrity - Human rights

FI - Ethics and integrity