FI - ECO CABLE Header

ECO CABLE

Uutta läpinäkyvyyttä kaapeleiden ympäristövaikutuksiin!

ECO CABLE

FI - ECO CABLE esittely

Ensimmäinen kaapeleille omistettu ympäristömerkki

ECO CABLE on Prysmian Groupin kehittämä, kaapeliteollisuuden ensimmäinen oma ympäristömerkintä, jolla autamme asiakkaitamme arvioimaan läpinäkyvästi tuotteidemme ympäristövaikutuksia.  

ECO CABLE perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin arviointikriteereihin. Luokitus voidaan myöntää niille Prysmian Groupin tuotteille, jotka ovat saavuttaneet ECO CABLE -arvioinnissa luokituksen edellyttämän pistemäärän. 

ECO CABLE –luokitus kertoo kaapeleiden ympäristövaikutuksista kuudella mittarilla. Tuotteiden arvioinnissa mitataan CO2-päästöjä, ympäristölle ja ihmisille vaarallisten aineiden pitoisuuksia tuotteessa, kierrätettyjen tai uusiokäytettyjen raaka-aineiden osuutta valmistuksessa, tuotteessa olevien muovien ja pääosin muiden kuin metallien mahdollista kierrätettävyyttä tai uusiokäyttöä, tuotteen käytönaikaista vähähiilisyyden edistämistä ja paloturvallisuutta sekä kaapelin energiansiirtotehokkuutta.​

Ympäristövaikutuksia arvioidaan niiltä osin kuin vaikutukset ovat suoraan kaapelivalmistajan hallittavissa. Lisäksi vaikutuksissa huomioidaan epäsuorasti tuotteen asennus, keskimääräinen käyttö ja elinkaaren päättyminen. 

ECO CABLE tuo kaapeleiden ympäristövaikutuksiin uutta läpinäkyvyyttä. Samalla se on samalla lupauksemme kehittää entistä ympäristöystävällisempää kaapelivalikoimaa tinkimättä Prysmian Groupin tuotteille asetetuista korkeista laatuvaatimuksista.
 

ECO CABLE -mittarit

Saadakseen ECO CABLE -merkinnän kaapelin on saavutettava vaadittu kokonaispistemäärä seuraavilla mittareilla:

 

1. Kaapelin valmistuksessa syntyvä CO2-jalanjälki

Laskenta huomioi täysin valmistajan hallinnassa olevat päästöt: valmistukseen käytetyt raakaaineet ja niiden kuljetuksen tehtaalle sekä tuotteen valmistukseen käytetyn energian. Laskennassa sovelletaan Ecoinvent 3.6 -laskentaperiaatteita.

Mittausyksikkö: kg CO2-ekvivalenttia / kaapelikilometri.

 

2. Ei vaarallisia aineita

Kaapeli ei sisällä ympäristölle tai ihmisille vaarallisia aineita, jotka on mainittu REACH -asetuksen SVHC-listalla ja RoHS-direktiivissä.

Mittausyksikkö: vaarallisten aineiden osuus kaapelin painosta.

 

3. Kierrätettävyys ja uusiokäyttö

Tuotteen sisältämien kierrätyskelpoisten tai mahdollisesti uusiokäytettävien materiaalien osuus. Kaapelin osat (kerrokset ja materiaalit) luokitellaan kierrätyskelpoisiin ja kierrätyskelvottomiin. Metalleja pidetään luonnostaan täysin kierrätettävinä, joten ne jätetään pääosin mittauksen ulkopuolelle.

Mittausyksikkö: mahdollisesti kierrätettävien materiaalien osuus kaapelin painosta.

 

4. Kierrätysraaka-aineet

Kierrätettyjen tai uusiokäytettyjen raakaaineiden osuus kaapelin valmistuksessa. Tavoitteenamme on kiertotalouden lähestymistavan korostaminen kaapeliteollisuudessa.

Mittausyksikkö: kierrätetyn raaka-aineen osuus kaapelin painosta.

 

5. Ympäristöhyödyt

Ympäristöhyötyjä mitataan kahdesta näkökulmasta:

a) Vähähiilisyys ja sen edistäminen, kuten kaapeleiden käyttö uusiutuvan energian siirtämiseen. Kriteeri perustuu Carbon Bond Initiative -luokitusjärjestelmään, jossa määritellään resurssit ja hankkeet vähähiilisen talouden aikaansaamiseksi.

b) Tuote edistää paloturvallisuutta. Mittausyksikkö: rakennustuoteasetuksen mukainen paloturvallisuus; CPR-luokitus.

 

6. Kaapelin energiansiirtotehokkuus

Kaapelilla on pieni energiansiirtohäviö (nimellisjännitetaso). Jännitehäviö lasketaan sähköjärjestelmän nimellisjännitteen Mittausyksikkö: Joule-häviö vs. siirretty teho.

 

Tuotteiden ECO CABLE -kriteerienmukaisuus on helppo todentaa. Dokumentaatio on asiakkaidemme saatavilla ja hyödynnettävissä heidän oman toimitusketjunsa vastuullisuuden hallintaan.

ECO CABLE-luokitus ei vaikuta tuotteiden sähkönumeroinhin.

 

Tutustu esitteeseen ja ECO CABLE -tuotelistaan

Afumex C-PRo -tuotteemme ovat nyt ECO CABLE -luokiteltuja. Katso tuoteluettelo lisätietoineen uudesta esitteestämme.

 

Lue ECO CABLE -uutinen (29.5.2023)