ECO CABLE

Uutta läpinäkyvyyttä kaapeleiden ympäristövaikutuksiin!

ECO CABLE

ECO CABLE

Näe kaapelit uusin silmin! Prysmian Groupin ECO CABLE -ympäristömerkintä tuo läpinäkyvyyttä kaapelituotteiden ympäristövaikutuksiin.

ECO CABLE

Vikavarautumispalvelu suurjänniteverkolle

Säästä aikaa ja rahaa vikatilanteessa ja ehkäise yllättäviä katkoja

Vikavarautumispalvelu suurjänniteverkolle

Projektet att fördjupa farleden till Båtvik 2022

Läs information om projektet och följ med hur arbetet framskrider

Projektet att fördjupa farleden till Båtvik 2022

Båtvikin väylän syventämishanke 2022

Lue tietoa hankkeesta ja seuraa työn edistymistä

Båtvikin väylän syventämishanke 2022

CableApp

Valitse helposti energiatehokkain kaapeli

CableApp
Tulevaisuutta rakentamassa

Tulevaisuutta rakentamassa

Categories: Careers Corporate

Prysmian Group aloitti kansainvälisen Build the Future -rekrytointiohjelman vuonna 2011 ja on palkannut sen kautta jo yli 300 lahjakasta nuorta.

20/12/2021

Keväällä 2021 heidän joukkoonsa liittyivät Pikkalan tehtaalla harjoittelun aloittaneet Katja Heiskanen ja Hanna Suhonen.

Tulevia kaapelialan osaajia yhdistää paitsi kiinnostus teknologiaan, myös yritteliäisyys, muutosvalmius ja halu työskennellä kansainvälisissä tehtävissä. Nelivuotisen ohjelman jälkeen nuoret aloittavat työskentelyn konsernissa ensisijaisesti joko tutkimus- ja kehitystyön, tuotannon tai myynnin päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä. 

Ohjelman hakuilmoitus herätti heti kummankin naisen huomion.

”Ohjelma vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ja monipuoliselta – ja sellaiseksi se on todella osoittautunutkin”, Katja ja Hanna sanovat.

Hanna on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja energiatekniikan kandidaatti. Opintojensa jälkeen hän on työskennellyt controllerina, mutta halusi oppia uutta ja siirtyä talouspuolelta insinööritehtäviin.

Katja valmistui keväällä Haaga Helian International Business Management -linjalta (YAMK). Häntä ohjelmassa houkutteli ennen kaikkea mahdollisuus kansainväliseen työuraan. Jo ohjelman tarjoama kolmivuotinen ulkomaankomennus on siihen hieno tilaisuus.

Monivaiheinen hakuprosessi kesti nelisen kuukautta ja sisälsi useita erilaisia arviointitestejä sekä ryhmä- ja yksilöhaastatteluja.

Päätös ohjelmaan hyväksymisestä tuli alkuvuodesta 2021, ja keväällä edessä oli kahden viikon perehdytysjakso. Perehdytys järjestetään tavallisesti yhtiön pääkonttorissa Milanossa. Tällä kertaa koronapandemia saneli omat ehtonsa, ja yhteistyössä SDA Bocconi School of Management -yliopiston kanssa toteutettava perehdytysjakso toteutettiin etänä.

”Koulutuksissa perehdyttiin muun muassa johtamisen, yrittäjyyden, talouden ja strategian perusteisiin, myös yhdessä

konsernin ylimmän johdon kanssa”, Hanna ja Katja kertovat.

Yritys tutuksi työkierrossa

Perehdytysjakson jälkeen Hanna aloitti Pikkalan tehtaalla työkierron tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana hän työskenteli muun muassa materiaali- ja voimakaapelilaboratorioissa.

”Tätä seurannut myynnin jakso on myös ollut todella kiinnostava, sillä itselläni ei ole myynnistä lainkaan aiempaa työkokemusta, Hanna sanoo.

Tuotantoon työskentelemään päässyt Katja on osallistunut muun muassa tuotannon tunnuslukujen raportoimiseen ja metalliromun käsittelyyn liittyviin projekteihin. Jakson aikana työasuksi on vaihtunut myös haalari.

”Merikaapelin tuotantolinjalla olen päässyt näkemään konkreettisesti, miten tuotteet syntyvät, ja kuinka paljon ammattitaitoa se vaatii”, Katja kertoo.

Tukea ja mahdollisuuksia

Sekä Hanna että Katja sanovat olleensa yllättyneitä siitä, kuinka paljon harjoittelijoihin yhtiössä panostetaan.

”Olemme tunteneet itsemme todella tervetulleiksi. Kaikesta on välittynyt tunne, että meitä aidosti pidetään tärkeinä.”

He arvostavat sitä, että mahdollisuuksia tekemiseen ja mukana olemiseen on annettu koko ajan aktiivisesti.

”Kaikkea on saanut tehdä niin paljon kuin ehtii ja haluaa!”

Panostuksesta kertoo myös se, että jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle on nimetty henkilökohtainen mentori, joka on hänen tukenaan koko ohjelman ajan.

”Mentori on arvokas tuki paitsi uraan liittyvissä kysymyksissä, myös henkilökohtaisessa kehityksessä”, Hanna sanoo.

Tukiverkostona toimivat lisäksi Graduate-harjoittelijoiden omat ryhmät, joissa voi jakaa ajatuksia myös työajan ulkopuolella.

Edessä on vielä kolmen vuoden ulkomaankomennus. Sen aikana keskitytään työskentelemään tehtävissä, joihin ohjelman jälkeenkin on tarkoitus suuntautua. Hanna ja Katja sanovat olevansa vielä avoimia tulevaisuuden suhteen.

”Työkiertojakso antaa hyvin kuvan yhtiöstä ja sen toiminnasta, joten tämän jälkeen ajatukset omasta roolista varmasti vielä selkeytyvät. Mutta innolla odotamme tulevaa!”

Prysmian Groupin Build the Future -ohjelma on ainutlaatuinen niin pituutensa kuin kattavuutensa vuoksi. Monista muista rekrytointiohjelmista se erottuu muun muassa kolmivuotisella ulkomaankomennuksellaan, jonka aikana on tilaisuus saada arvokasta kansainvälistä kokemusta ja rakentaa kontaktiverkostoa tulevaisuutta varten. Ennen ulkomaankomennusta nuoret käyvät läpi Milanon SDA Bocconi School of Management -huippuyliopiston kanssa järjestettävän kahden viikon perehdytysjakson sekä vuoden mittaisen työkierron kotimaassaan. He ovat alusta asti aidosti osa projekteissa työskenteleviä tiimejä, ja saavat myös kilpailukykyisen palkan.

Huolestuttaako sähköjärjestelmäsi kunto?

Huolestuttaako sähköjärjestelmäsi kunto?

Onko vanha sähköjärjestelmäsi teknisen käyttöikänsä päässä tai uusi juuri asennettu? Onko järjestelmään kohdistunut tavallista suurempaa mekaanista rasitusta viime aikoina? Onko sähkönjakelu yhteydellä niin kriittistä, että siihen ei saa tulla katkoja? 

10/02/2022

Ennen kuin uuden tai vanhan sähköjärjestelmän huono kunto ilmenee varsinaisena läpilyöntinä, se on havaittavissa osittaispurkauksena. Kansankielellä läpilyönti tarkoittaa sähkökatkoa, joka on sähköjärjestelmän tapa suojata itseään ja ulkopuolisia järjestelmän vikaantumisen vakavimmilta ilmiöiltä, kuten tulipalolta tai sähköiskulta.

Osittaispurkaus on nimensä mukaisesti vain osittainen purkaus eristeaineessa. Se on toisin sanoen paikallinen läpilyönti, joka ei täysin yhdistä potentiaalien väliä.  

Ajan kuluessa purkaus rakentaa itselleen tien jännitteisen ja maapotentiaalin välille, ja edellä kuvattu läpilyönti tapahtuu. Ilmiö on siis kehittyvä, eikä se poistu muutoin kuin katkaisemalla sähköt – palatakseen taas, kun sähköt kytketään takaisin päälle.

Taustalla voi olla erilaisia syitä 

Aikaväli, joka osittaispurkauksen kehittymiseen sähkökatkoksi kuluu, vaihtelee varsin paljon. Osittaispurkauksen voivat aiheuttaa esimerkiksi eristeaineen epäpuhtaudet tai kosteus, epätasaisuus eristeaineiden rajapinnassa, ilmakuplat eristeaineessa, tai yleisesti eristeaineen paikalliset muutokset tai ikääntyminen. Näitä tekijöitä voi syntyä kaapelin virheellisessä käsittelyssä, kaapelivarusteiden asennuksessa ja jopa komponenttien valmistusprosessissa.

Standardi määrää mittaamaan useimmat sähköjärjestelmän komponentit purkausten varalta, mutta mittauksia ei määrätä tekemään esimerkiksi heti asennuksen jälkeen tai saavutettaessa tietty käyttöikä. Näin on mahdollista, että piilevä vika jää järjestelmään jopa heti asennuksen jälkeen. Jotkut kotimaiset verkkoyhtiöt suorittavat mittauksia järjestelmällisesti, minkä tuloksena asennusten laatua on kyetty parantamaan merkittävästi. Niin ikään vanhaan verkkoon tehdyissä mittauksissa on löydetty useita tapauksia, joissa vika on havaittu ennen sen muodostumista sähkökatkoksi.

Mittaaminen on nyt nopeaa, helppoa ja turvallista

Prysmian Group on tiedostanut osittaispurkausilmiön ongelman sähköjärjestelmissä ja kehittänyt helpon menetelmän ja välineen sen mittaamiseen. Mittausmenetelmä perustuu osittaispurkausilmiön aiheuttamaan signaalin tutkimiseen. Mittausväline PRY-CAM on käytännössä antenni, joka on viritetty vastaanottamaan signaalia oikealla taajuudella, sekä prosessoimaan ja muokkaamaan se muotoon, joka mahdollistaa tuloksen ymmärrettävyyden ja oikean tulkinnan ilman laitteen käyttäjän erityistä asiantuntemusta. Tämän ansiosta mittaukset voidaan suorittaa järjestelmän ollessa normaalissa käytössä.

PRY-CAM-ratkaisun ympärille on kehitelty pilvipalvelu, johon mittaustulokset on helppo dokumentoida ja josta käsin tehdä seurantaa pidemmällä aikavälillä. PRY-CAM-mittauksen tekeminen on vaivatonta, ja laite kulkee mukana selkärepussa. Suositeltavaa olisikin tehdä mittaus esimerkiksi määräaikaistarkastusten yhteydessä, jolloin tarkastukseen käytettävä aika ei edes merkittävästi kasvaisi.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Tutustu PRY-CAM-innovaatioihin ja lataa esite 

Aito Pikkalan Wiski® kestää ja kehittyy

Aito Pikkalan Wiski® kestää ja kehittyy

Categories: Products & Solutions

Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetty ja arvostuksensa käytössä ansainnut – näin voi kuvailla maakaapeleiden klassikkoa, joka on säilyttänyt esikuvan aseman alalla jo 35 vuoden ajan.

11/02/2022

Wiski®-kaapeliperhe on kasvanut ja uudistunut tarpeiden muuttuessa, ja tarjoaa tänäänkin parhaan vaihtoehdon aina kaupungeista ja taajamista tuulipuistoihin asti.

Paperieristeiset keskijännitekaapelit saivat 1980-luvulla haastajan, kun maailmalla alettiin asentaa muovieristettyjä PEX-kaapeleita. Suomalaisetkin sähköyhtiöt halusivat eroon hankalasta ja hitaasta asennuksesta, mutta muovieristeen toimivuudesta pohjoismaisissa olosuhteissa ei ollut tietoa.

Prysmian Group Finland, silloinen Nokia Kaapeli, käynnisti muovieristeisen keskijännitekaapelin kehittämisen lähettämällä sähkölaitoksille kyselyn teknisistä vaatimuksista. Vastauksissa sähköisten ominaisuuksien lisäksi kaapelille haluttiin käyttöikää vähintään 40 vuotta. Lisäksi sen tulisi olla pitkittäin ja poikittain täysin vesitiivis, helposti asennettava ja vikavirtakestoisuudeltaan hyvä.

Käynnistyi mittava kehitystyö, jossa useille eri rakennevaihtoehdoille tehtiin lukuisia erityyppisiä kokeita. Parhaimmaksi ratkaisuksi valikoitui AHXAMK-W varustettuna kuparisella 35 mm2 keskusköydellä. Sen ensimmäiset koeasennukset tehtiin Vantaan Sähkölaitoksella ja Helsingin kaupungin energialaitoksella vuonna 1987. Kaapelirakenne todettiin niin hyväksi, että jo samana vuonna siitä toimitettiin armeerattu vesistökaapeliversio.

Näin syntyi Wiski®, keskijännitealueen päätuote, joka hyvien ominaisuuksiensa ansiosta korvasi paperieristeiset kaapelit. Helposti muistettava nimi juontuu vesitiiviyttä kuvaavasta tyyppimerkistä W, joka ilmaistaan radioaakkosissa sanalla wiski.

Elinikä saattaa jo ylittää sata vuotta

Kotimaiseen tuotekehitykseen on Pikkalassa panostettu aina paljon, minkä ansiosta asiakkaat ovat voineet luottaa tuotteiden laatuun ja suorituskykyyn. Wiski® onkin erinomainen osoitus siitä, kuinka energiayhtiöt ovat antaneet panoksensa kehitystyöhön ja halunneet olla ensimmäisinä ottamassa uusia ratkaisuja käyttöön.

Yhteistyö on johtanut vuosikymmenten pituisiin asiakassuhteisiin ja kaikkiaan yli 50 000 kilometrin Wiski®-toimituksiin. Asiakkaat tietävät, että aitoa Wiski®-kaapelia valmistetaan ainoastaan Pikkalan tehtaalla.

Kaapelin luotettavuutta ei testata ainoastaan kentällä. Pikkalan voimakaapelilaboratoriossa on parhaillaan menossa Wiski®-kaapelin pitkäaikaiskokeet. Pisin nykyisistä kokeista on ollut käynnissä yhtäjaksoisesti jo 25 vuotta. Se ennakoi tuon aikanaan valmistetun AHXAMK-W Wiski® -kaapelin tekniseksi eliniäksi vähintään 50–70 vuotta. Materiaalien ja valmistustekniikan kehittyessä nykyisten kaapeleiden elinikä on todennäköisesti jo yli sata vuotta jakeluverkkokäytössä.

Vahvasti ajassa kohti tulevaisuutta    

Wiski® on Suomen käytetyin keskijännitekaapeli. Perinteinen Wiski® on saanut rinnalleen muun muassa taajama- ja haja-asutusalueille soveltuvan Wiski Plain® -kaapelin. Se on suunniteltu erityisesti aurattavaksi eikä siinä ole keskusköyttä. Kaapelin keveys ja pieni koko mahdollistavat pitkät toimituspituudet. Sen taivutussäde on myös pieni, mikä helpottaa aurausta ja asennusta.

Multi-Wiski® on aurauskelpoinen monikäyttökaapeli, jonka voi asentaa maahan, veteen ja pylväisiin. Se on varustettu vesitiiviillä päällystetyllä keskusköydellä, joka tarjoaa pitkät jännevälit, pienen riippuman ja kestävyyttä puiden kaatuessa linjalle.

Sisävesistöihin ja meriolosuhteisiin kehitetty vesistökaapeli on tyypiltään AHXAMKPJ-W. Tämä kaapeli toimitetaan määrämittaisena joko kelalla tai laivalla. Näin vältetään jatkosten teko asennuspaikalla.  

Koko tuoteperhettä koskevista uusista ominaisuuksista on esimerkkinä maadoitusnauha, joka asennetaan tehtaalla koestuksen jälkeen. Sen avulla pyritään estämään staattisen sähkön syntyminen kaapeliin kuljetuksen, säilytyksen ja asennuksen aikana. Lisäksi se helpottaa mahdollisen staattisen varauksen purkamista ennen asennuksen aloittamista, mikä lisää turvallisuutta.

Wiski®-kaapelia valmistetaan 10, 20 ja 30 kV:n jännitetasoilla, joista korkeinta käytetään paljon tuulipuistojen verkon rakentamisessa. Jos jännitetasot kasvavat tuulipuistorakentamisessa vielä suuremmiksi, tulee siihenkin tarpeeseen olemaan yksi vastaus – Pikkalan Wiski®.

Laaja-alaista vastuullisuutta Suomessa ja maailmalla

Laaja-alaista vastuullisuutta Suomessa ja maailmalla

Categories: Sustainability

Vastuullisuus on lähtökohtana Prysmian Groupin päivittäisessä toiminnassa.

03/02/2022

Prysmian Groupin vastuullisuustyötä ohjaa ESG, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance ja tarkoittaa suomeksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Yhtiön laaja ja pitkäjänteinen vastuullisuustyö palkittiin loppuvuodesta 2021 ykkössijalla Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksissä sähköteknisten yritysten sarjassa.

Vastuullisuus on lähtökohtana Prysmian Groupin päivittäisessä toiminnassa. Vahva tahtotila siihen tulee yhtiön lisäksi sen asiakkailta ja sijoittajilta. Viimemainittujen joukossa on myös reippaasti yli 9 000 Prysmian Groupin omaa työntekijää.

Kolme näkökulmaa ympäristövastuuseen 

Yksin ympäristövastuun saralla Prysmian Group vaikuttaa kolmea kautta: 

Yhtiö on tuotteidensa kautta merkittävä toimija maailmalla edistäen ilmastonmuutoksen hillintää. Se valmistaa tuotteita käyttökohteisiin, jotka auttavat vähentämään CO2-päästöjä. Näitä ovat esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalat sekä sähköverkkojen vahvistaminen kuljettamaan uusiutuvaa sähköä. Lisäksi yhtiö toimittaa kaapeleita raideliikenteen sekä sähköautojen latausasemien käyttöön. Prysmian Group valmistaa myös tiedonsiirtokaapeleita digitalisaation ja energiatehokkaan toiminnan tarpeisiin.

Toiseksi yhtiö leikkaa oman toimintansa sekä käyttämänsä energian aiheuttamia päästöjä. Suomessa sen molemmat tehtaat siirtyivät kokonaan uusiutuvaan, CO2-vapaaseen sähköön jo vuonna 2016. Työsuhdeautojen osalta yhtiössä ollaan siirtymässä hybridi- tai täyssähkövaihtoehtoihin, sekä sähköistämässä tehtaiden trukkeja. Samalla tehdasalueiden parkkipaikoille on lisätty latauspisteitä, joissa myös yhtiön työtekijät voivat maksutta ja verovapaasti ladata omia sähkö- ja hybridiautojaan.  

Osana vuoden 2021 mittavia vastuullisuusinvestointeja Prysmian Group Finlandissa jatkettiin LED-valaistukseen siirtymistä molempien tehtaiden tuotantotiloissa. Tämä tuo merkittävän säästön energiankulutukseen ja samalla paremman, työturvallisuutta lisäävän valaistuksen työntekijöille.

Kolmanneksi Prysmian Group vähentää toiminnastaan välillisesti aiheutuvia päästöjä, joista osa liittyy tuotteiden elinkaareen. Esimerkkinä yhtiö tarjoaa ensimmäisenä kaapelivalmistajana maailmassa täysin kierrätettävän vaihtoehdon keskijänniteverkkoihin. Yhtiön kehittämän P-Laser -kaapelin valmistuksessa hyödynnetään lisäksi erityistä teknologiaa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 1 tonnilla tuotettua kaapelikilometriä kohden. 

Investoinnit ympäristöön Suomessa jatkuvat vuonna 2022

Vuonna 2022 Prysmian Group Finlandissa tehdään jälleen lisää asioita ilmaston puolesta. Oulun tehtaan kaukolämpö on jatkossa CO2-vapaata. Pikkalassa on puolestaan valmistumassa uusi bioenergialla toimiva kaukolämpövoimalaitos, johon merkittävä osa biopolttoaineista tulee suoraan Pikkalan tehtaalta: polttoaineena hyödynnetään muun muassa käytöstä poistettuja puisia kaapelikeloja. Uuden biovoimalan myötä kaikki Pikkalan kiinteät rakennukset siirtyvät kaukolämmön piiriin, ja Pikkalan tehtaasta tulee aidosti hiilineutraali.

Ilmaston lisäksi Prysmian Group Finland kantaa vastuuta Pikkalan tehtaan läheisestä vesistöstä olemalla mukana Siuntionjoki 2030 -hankkeessa. Edistyksellinen hanke toimii pilottiprojektina Itämeren suojelua edistävälle mallille, jossa jokien ja niihin liittyvien järvien kuntoa lähdetään kohentamaan yksi kerrallaan. 

Tekemistä riittää, mutta siihen on yhtiössä totuttu. Vastuullisuustyötä tehdään jatkossakin monella tasolla ja osa-alueella tavoite ja parannushanke kerrallaan.