Pry-Cam Portable omatoimiseen mittaukseen

Pry-Cam Portable omatoimiseen mittaukseen

Categories:

13/01/2017

Prysmianin tarjoaman Pry-Cam-palvelun mittauksia voi toteuttaa nyt myös omatoimisesti hankkimalla Pry-Cam Portablen. Se on Pry-Cam-kamerasta sekä käyttöliittymänä toimivasta iPad-applikaatiosta muodostuva kokonaisuus.

Käyttäjä voi valita kolmesta mittaustulosten esitystasosta sopivimman kohteen vaativuuden ja oman mittauskokemuksensa mukaisesti. Basic-taso tarjoaa yksinkertaistetut kuvaajat tuloksista. Advanced- ja Premium-tasojen käyttäjä saa yksityiskohtaiset mittaustulokset kuvaajineen sekä tarvittaessa asiantuntija-apua diagnoosin tueksi. Tasoa voi kohottaa tilapäisesti, jos tuloksista tarvitaan enemmän tietoa.

Prysmian Groupin kehittämä ja patentoima Pry-Cam helpottaa sähköjärjestelmien tuotannon, asennuksen ja käyttöönoton laadunvalvontaa. Kunnossapidossa se auttaa havaitsemaan huollon tai korjauksen tarpeen hyvissä ajoin, jolloin verkon yllättävät häiriöt kustannuksineen voidaan välttää.

Uutuus on osa langatonta Pry-Cam-konseptia, jossa mittalaitteita ei kytketä kohteeseen. Siksi mitattavan verkon, komponentin tai sähkömoottorin toimintaa ei tarvitse keskeyttää mittalaitteiden asentamiseksi tai mittauksen suorittamiseksi.