Pylväsmuuntamot alas ja kylmäkutistevarusteet käyttöön

Pylväsmuuntamot alas ja kylmäkutistevarusteet käyttöön

Categories:

Case Caruna

24/10/2018

Kuumaa ja kuivaa, mutta ennätysmäärä salamointia. Näissä olosuhteissa tehtiin keskijänniteasennuksia Carunan uusiin puistomuuntamoihin. Kulunut kesä osoitti mittavan investointihankkeen tärkeyden pohjavesien suojelussa sekä kylmäkutistevarusteiden merkityksen paloturvallisuudessa ja asennustöiden helppoudessa.

Carunalla on käynnissä vuosikymmenen kestävä verkonparannushanke, jossa yhtiö vie sähköverkkoa maan alle säältä suojaan. Ikääntyvää verkkoa saneerataan ja siihen liitetään automatiikkaa, jolla sähköt saadaan palautettua vikatilanteessa aiempaa nopeammin.

Häiriöttömän sähkönsiirron lisäksi parannuksille on toinen motiivi, vastuullisuus. Yhtiö haluaa siirtää sähköä luontoarvot huomioiden, ja on siksi perustanut investointiohjelman pohjavesialueilla sijaitsevien muuntamoiden uudistamiseksi.

Iso osa pohjavesialueiden pylväsmuuntamoista poistuu jo kaapelointiprojekteissa, joilla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta. Jäljelle jäävät muuntamot korvataan nyt öljynkeruualtaalla varustetuilla puistomuuntamoilla.

Salama suurin vuotojen aiheuttaja

Yli puolet öljyvuodoista syntyy salamaniskun aiheuttamasta ylijännitteestä, joka vaurioittaa muuntajaa. Vanhat kipinävälisuojat eivät aina riitä sen suojaamiseen samaan tapaan kuin uudemmat ylijännitesuojat.

Muuntajavaurioiden ja niistä johtuvien öljyvuotojen aiheuttajia ovat myös puiden oksat ja eläimet. Lisäksi syynä voi olla korroosio, jonka vaikutusta tosin seurataan tekemällä säännöllisiä kuntotarkastuksia.

Pylväsmuuntamojen heikkous on, että ne ovat alttiita sääolosuhteille. Niiden sisällä on noin 100–200 kg mineraaliöljyä, jota voi valua maahan muuntajan vaurioituessa. Onneksi yleensä vain pieni osa öljystä vuotaa ympäristöön.

Mahdollisen vuodon varalta Carunalla on toimintarutiini, jossa öljy puhdistetaan pois niin pian kuin mahdollista ja toimenpiteiden riittävyys varmistetaan maaperänäyttein. Vuodoista ilmoitetaan viranomaisille sekä toimitetaan raportit puhdistustoimista pelastuslaitokselle ja alueelliselle ELY-keskukselle.

Kestävää kehitystä käytännössä

Pylväsmuuntamoista poiketen kiinteistö- ja puistomuuntamoissa sekä sähköasemilla on öljynkeruualtaat, jotka estävät öljyn valumisen ympäristöön vauriotilanteissa.

Caruna ei enää rakenna uusia pylväsmuuntamoita, ja vanhoja poistuu eri investointiohjelmien edetessä. Muutoksen nopeuttamiseksi yhtiö käynnisti vuonna 2016 pohjavesialueille keskittyvän pylväsmuuntamoiden saneerausohjelman.

Vuoden 2017 lopussa pohjavesialueilta oli poistettu jo 600 pylväsmuuntamoa, ja tavoitteena on poistaa jäljellä olevat noin 800 pylväsmuuntamoa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Meneillään on jo neljäs pohjavesihankkeeseen kuuluva projekti, jossa saneerataan pelkästään pohjavesialueiden pylväsmuuntamoita. Tätä aiemmin on oltu liikkeellä Lounais-Suomessa, Koillismaalla ja Pohjanmaalla.

Nyt käydään läpi Keski- ja Länsi-Uusimaata kolmentoista kaupungin ja kunnan alueella Hanko-Espoo-linjalla ja pohjoissuunnassa aina Hausjärvelle ja Janakkalaan asti.

Mittava investointiohjelma vaikuttaa jo myönteisesti ympäristöön. Öljyvuodot ovat vähentyneet selvästi. Vielä vuonna 2016 suuruudeltaan yli 100 kg:n vuotoja oli 7 tapausta, ja sitä pienempiä 34. Viime vuonna vastaavat luvut olivat enää 1 ja 28 tapausta. Nyt 2018 heinäkuun loppuun mennessä isompia vuotoja ei ole ollut ainuttakaan, ja pienempiä ainoastaan 14.

Sääolosuhteet vaikuttavat tyypillisesti vaurioiden määrään. Tänä vuonna edes heinäkuun ennätyssalamointi ei onnistunut lisäämään öljyvuotoja. Vaihtotyöllä on siis merkitystä.

Tulityöt historiaan kylmäkutisteilla

Meneillään olevassa projektissa muuntamoiden kokonaistoteutuksesta vastaa Raaseporissa ja Lohjalla toimipaikkaa pitävä N3M Power Oy Ab. Kaapeli- ja  varustetoimittaja on Prysmian Group Finland Oy.

Hankkeessa käytetyt kaapelivarusteet perustuvat kylmäkutisteteknologiaan, jonka etuja ovat turvallisuus, työvaiheiden väheneminen sekä asennustyön helppous. Lisäksi tulitöitä sekä niiden vaatimaa tulityölupaa ja jälkivalvontaa ei tarvita lainkaan.

Prysmian Groupin kehittämät keskijännitevarusteet ovat olleet käytössä ympäri maailmaa jo 90-luvun puolesta välistä lähtien. Esimerkiksi Elaspeed-jatkoksia on asennettu yli kolme miljoonaa kappaletta.

Kokemukset ovat hyviä, sillä varusteet yksinkertaistavat asennustyötä ratkaisevasti. Kylmäkutisteteknologia sopii erinomaisesti myös pohjoisiin olosuhteisiin, ja on kasvattamassa nopeasti suosiotaan meilläkin.

Prysmian Group aloitti Elaspeed-kylmäkutistejatkosten myynnin Suomessa nelisen vuotta sitten avaten samalla tietä yhtiön muille keskijännitevarusteille. Jatkos sopii mm. kaikkien Wiski-kaapeleiden yhdistämiseen sekä nykyisen Wiski-verkon jatkamiseen uusilla, ympäristöystävällisillä P-Laser-kaapeleilla.

Jatkokseen on integroitu kerrokset, jotka tyypillisesti asennetaan yksi kerrallaan. Se ei sisällä silikonia, mikä tekee siitä erittäin kestävän ja vesitiiviin.

Pistokepäätteessä myös ylijännitesuoja

Tuoteperheeseen kuuluvat myös Coldfit-ulkopäätteet, Elascon-kulmapistokkeet sekä täydellinen asennustyökalusarja työkalupakkeineen.

Coldfit-ulkopääte on suunniteltu kestämään rajuimmatkin ilmasto-olosuhteet sekä ilmansaasteet. Tästä huolimatta se on kompaktin kokoinen ja soveltuu siksi ahtaisiinkin paikkoihin kuten ilmaeristeisiin puistomuuntamoihin.

Elascon- kulmapistokepääte on kosketussuojattu ja näin täysin turvallinen tapa liittää kaapelit kojeistoihin. Elascon SA-kosketussuojatut pistokepäätteet toimitetaan ylijännitesuojan kanssa, jolla kojeisto ja muuntaja suojataan ilmastollisien ylijännitteiden, kuten salamaniskujen varalta.

Ylijännitesuojallisia pistokepäätteitä käytettiin myös Carunan pohjavesihankkeessa, sillä osa uusista kaapeloinneista on vielä yhteydessä ilmajohtoverkkoon.

Selkeillä työvaiheilla vältetään virheet

Prysmian Groupin asennusvarusteiden erityinen etu on, että ne yksinkertaistavat asennusta pienentäen asennusvirheiden mahdollisuutta. Niiden käytöllä saavutetaan sitäkin kautta merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamisessa.

Helppo asennus nousee tärkeään rooliin etenkin tämän kaltaisissa hankkeissa, joissa on poikkeuksellisen suuri määrä maakaapelointeja asennettavana. Työn laatu pysyy korkeana, kun käytössä ovat tasalaatuiset kaapelivarusteet sekä loppuun asti hiotut työmenetelmät työkaluineen.

Muuntamoprojektista Carunan suuntaan vastaa projektipäällikkö Magnus Nordlund N3M Powerista. Hän pitää luotettavuutta kaikkein tärkeimpänä tekijänä kylmäkutistevarusteiden valintaan.

- Meillä on kokonaisvastuu muuntamoiden rakentamisesta ja kytkennöistä. Kohteita on noin 145 ja 18 kuukauden aikana tulee kaikki saada valmiiksi. Laaja alue kattaa monta kuntaa ja kaupunkia. Jokaiselta niistä tulee saada tarvittavat luvat, ja jokaiselle muuntajalle tulee olla täydelliset suunnitelmat.

Yksinkertaistettuna ensin rakennetaan 20 kV / 0,4 kV muuntamo ja kytketään se sitten nykyiseen sähköverkkoon kiinni. Saaristossa on vielä 10 kV siirtolinjoja, mutta nekin muuttuvat ennen pitkää 20 kV linjoiksi.

Kaikkiin muuntajiin käytetään Prysmian Groupin ulkopäätteitä ja ylijännitesuojalla varustettuja kulmapistokkeita. Joissain kohteissa tarvitaan myös jatkoksia.

- Kylmäkutisteen luotettavuus liittyy selkeytettyihin työvaiheisiin ja asentajaystävällisyyteen. Kutistaminen ei jää enää asentajan tehtäväksi, vaan varuste varmistaa itse riittävän kutistumisen, Nordlund kertoo.

Työn ja tuotteiden laatu on hänen mukaansa sekä tekijälle että tilaajalle ensi arvoisen tärkeää.

- Olemme käyttäneet ainoastaan Prysmianin tuotteita koko kymmenen toimintavuotemme ajan. Syynä on tuotteiden korkea laatu ja yhteistyön sujuvuus.

- He esittelivät meille uudet kylmäkutistetuotteet ja omat koeasennuksemme vakuuttivat meidät laadusta. Esitimme niiden käyttöä Carunalle, joka hyväksyi ne. Kun myös kaapelit tulevat samasta yhtiöstä, voidaan puhua täysin yhteensopivasta 20 kV järjestelmästä, jonka takana on yksi valmistaja.

 

Artikkelin ja uutiskirjeen kuvassa sähköasentaja Aleksi Virtanen, N3M Power. Verkkosivuilla esiintyvässä puistomuuntajakuvassa hänen lisäkseen myyntipäällikkö Joonas Lahti, Prysmian Group Finland.

Kuvat: Olli Häkämies, Riihimäellä 21.8.2018.