Määrätietoinen työ tuo tulosta

Määrätietoinen työ tuo tulosta

Categories:

10/05/2019

 

Prysmian Groupin yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2018 on julkaistu. Raportti kertoo, että yhtiö on saavuttanut tavoitteitaan kiitettävästi ja etenee niihin osin jopa etuajassa.

Jätteistä ja romusta kierrätettiin viime vuonna 66 % (50 % vuonna 2017). Kierrätettyjen kelojen osuus kaikista oli yli 50 % (> 40 % vuonna 2017), tässä vuoden 2020 tavoite on jo saavutettu.

Tuoteperheiden CO2-päästöjä ollaan kartoittamassa ja niistä on päästy 60 %:iin, kun vuonna 2017 tiedettiin tilanne vain 5 %:n kohdalla. Kierrätettävien tuotteiden osuus vuotuisista hankinnoista kiertotalouden tukemiseksi oli 86 % (80 % vuonna 2017).

Konserni on kehittynyt myös sosiaalisella ja henkilöstöön liittyvällä osa-alueella. Avaintehtäviin on nimitetty konsernin sisältä 90 % henkilöistä (>80 % vuonna 2017) – vuoden 2020 tavoite on ylittynyt. Naisten osuus johtotehtävissä oli 10,8 % (6,4 % vuonna 2017).

Konserni käytti 285 miljoonaa euroa valtaosin korkean teknologian ja lisäarvon liiketoimintoihin kuten valokuituihin ja kaapeleihin sekä sähkönsiirtoon tarkoitettuihin merikaapeleihin. Tutkimus- ja kehitysyhteistyötä tehdään yli 50 yliopiston ja kansainvälisen tutkimuslaitoksen kanssa, ja siihen sijoitettiin 105 miljoonaa euroa. Konsernilla on 5 600 patenttia.

Prysmian Group jatkaa yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa projekteissa, joihin lahjoitetuilla kaapeleilla kehitetään eri alueita. Näitä hankkeita on ollut mm. Angolassa.

Positiivinen kehitys eri alueilla on vahvistanut konsernin sijoitusta tärkeimmissä kansainvälisissä indekseissä kuten Dow Jonesissa ja Carbon Disclosure Projectsissa.