Pikkalan joen sulkutilanne

Suljetaa 5.1.klo 16 ja suoljettu toistaiseksi (päiv. 5.1..2019 )

 

Tarvittaessa sulun avaamista soita numeroon 045 634 0094. Huomioi soittaessasi, että sulun avaajalla kestää saapuminen paikalle normaalisti noin 40 min. Sulun aukiolo määrittyy meriveden korkeusennusteiden ja joen virtaaman perusteella. Tilanne voi muuttua erittäin nopeasti, riippuen ennusteen muutoksesta ja todellisesta veden korkeudesta.

Pikkalan joen suulla on säännöstelypato, jolla estetään suolaisen meriveden nousu Vikträsk -järveen. Tällä turvataan makean veden saanti tekojärven kautta tehtaille Prysmian Group Finland Oy:lle ja Oy Lival Ab:lle sekä Suomen Sokeri Oy:lle. Patoon on rakennettu aikanaan sulku, jotta veden pintaa voidaan säännöstellä.

Nyt toinen sulkuportti on rikkoutunut, korjaustyöt on aloitettu ja ne oli määrä saada päätökseen marraskuun alussa 2019. Porttia korjaava yritys on ilmoittanut, että he pysytyvät toimittamaan luukun vasta viikolla 3. 2019.  Nyt joudutaan pitämään sulkuporttia kiinni, jotta pääsemme pumppaamaan vettä tekojärveen mahdollisimman pian. Pato avataan tarvittaessa kulkua varten.

Valitamme käyttäjille ja kuntalaisille aiheutuvaa haittaa ja teemme parhaamme, että tilanne korjaantuu mahdollisimman nopeasti.

 

Prysmian Group Finland

Ympäristöpäällikkö Jarmo Laine