Osittaispurkausmittaukset varmistavat kaapeliasennusten laadun

Osittaispurkausmittaukset varmistavat kaapeliasennusten laadun

Categories:

Case Vaasan Sähköverkko

10/09/2019

Vaasan Sähköverkko on jo vuosia tarkastanut uusien kaapeliyhteyksiensä laadun osittaispurkausmittauksilla. Prysmian Groupin kehittämällä Pry-Cam-mittauslaitteella mittaukset sujuvat minuuteissa ja tulokset ovat nähtävillä parhaimmillaan reaaliajassa. 

Vaasan Sähköverkko palvelee 71 000 asiakasta Vaasan, Mustasaaren, Vöyrin, Laihian, Korsnäsin, Maalahden ja osittain Närpiön alueella. Yhtiöllä on sähköverkkoa 7 100 kilometriä ja verkon piiriin mahtuu niin keskustakortteleita ja taajamia kuin maaseutua ja saaristoakin.

Monimuotoisesta ympäristöstä huolimatta kaikille uusille yhteyksille on sama ehdoton vaatimus: toimitusvarmuus. Yhtiön verkon toimitusvarmuus on jo tällä hetkellä nostettu poikkeuksellisen korkealle tasolle, mutta työtä jatketaan edelleen korvaamalla ilmajohtoja maakaapeleilla.

Pry-Cam paljastaa mahdolliset viat heti

Myös kaapeliyhteyden osalta tarvitaan varmuus siitä, ettei vaurioita ole ja sähkönsiirto toimii kaikissa olosuhteissa. Valmistajalta kaapeli lähtee virheettömänä ja testattuna, mutta edessä ovat kuljetus, varastointi, asennus kaivantoon sekä kytkennät jatkoksineen ja päätteineen.

Jotta valmiin kaapeliyhteyden toiminta on voitu testata kaikkien työvaiheiden jälkeen, on perinteisesti tarvittu työläitä järjestelyjä mittalaitteistoineen. Lisäksi on täytynyt olla mahdollisuus kytkentöjen tekemiseen ja purkamiseen verkon ollessa jännitteettömänä. Myös ylijännitesuojien purkaminen mittauksen ajaksi teettää lisätyötä, jos maakaapeliverkko on yhdistetty ilmajohtoverkkoon.

Nämä vaatimukset ovat rajoittaneet mittaukset vain tärkeimpiin kaapeliyhteyksiin tai kohteisiin, joissa asennuksen aiheuttamat vaurioriskit on arvioitu suuriksi.

Ratkaisu helppoon ja kattavaan laadunvalvontaan on osittaispurkausmittaus, jonka Prysmian Group on vuosien kehitystyöllä nostanut täysin uudelle tasolle. Mittalaitteeksi riittää kohteeseen suunnattava kevyt Pry-Cam-kamera, ja tulokset saadaan parhaimmillaan reaaliaikaisesti tabletin näytölle.

Muutaman minuutin mittaus ja tulosten tarkastelu näytöltä paljastavat heti tyypilliset ongelmat, mikäli niitä on. Tulokset tallentuvat kätevästi pilvipalveluun ja niiden analysointiin on mahdollista saada tukea Prysmian Groupin asiantuntijoilta.

Keino kattavaan valvontaan

Projektipäällikkö Kai Pokela vastaa Vaasan Sähköverkossa muun muassa urakoitsijayhteistyöstä. Hän kertoo, että yhtiössä pohdittiin ennen laajoja kaapelointiprojekteja, mikä olisi paras laadunvarmistusmenetelmä.

– Teimme jo vuonna 2014 ensimmäisiä osittaispurkausmittauksia ja vuonna 2016 aloitimme järjestelmälliset mittaukset.

– Nopealla Pry-Cam-mittauksella voidaan varmistaa yhteyden virheettömyys ilman erityisjärjestelyjä. Tämä mahdollistaa käytännössä kaikkien asennuskohteiden mittauksen.

Vuonna 2018 Vaasan Sähköverkko asennutti noin 85 kilometriä keskijännitekaapeleita, joista suurin osa eli noin 70–75 kilometriä on osittaispurkausmitattu.

Koska kaapelia asennetaan näin suuria määriä, Pokela haluaa tilaajana luottaa siihen, ettei kaapeliyhteydessä ole vaurioita. Urakoitsijalle puolestaan osittaispurkausmittaus on varma keino osoittaa, että työn laatu vastaa tilausta.

– Kerrommekin jo kumppaneillemme etukäteen, että luovutusvalmiille yhteyksille tehdään osittaispurkausmittaukset. On kaikkien kannalta hyvä, että laatuvaatimukset ovat selvillä jo tarjousvaiheessa.

– Mittausten alkuaikoina löytyi selkeitä ongelmia lähinnä jatkoksissa sekä jonkin verran myös epäpuhtautta kulmapistokkeissa. Kaapelit, logistiikka tai kaivannot eivät ole olleet vikojen syynä, vaan ne ovat syntyneet asennuksen aikana. Nykyisin asennuksissa ei ole enää havaittu juuri lainkaan virheitä, Pokela kertoo.

Mittauksesta uusi palvelu

Kokenut mittaaja löytyy Lapuan Sähköpalvelusta, joka on erikoistunut suunnitteluun, projektinjohtoon ja laatumittauksiin. Toimitusjohtaja ja osakas Matti Luomanen kertoo, että osittaispurkausmittaus sopii palveluna yhtiön konseptiin erinomaisesti.

– Olemme järjestäneet kytkentäohjelmat ja avustaneet viime vuosina DEKRAa perinteisissä jännitteettömyyttä vaativissa osittaispurkausmittauksissa sekä Prysmian Groupin Pry-Cam-laitteella tehtävissä mittauksissa Vaasan Sähköverkolle. Päätimme kokemustemme perusteella vahvistaa omaa laadunvalvonnan palveluamme ottamalla siihen mukaan osittaispurkausmittauksen.

Ratkaiseva tekijä päätökselle oli Luomasen mukaan se, että osittaispurkausmittaus on kehittynyt menetelmänä. Prysmian Groupin Pry-Cam -mittauslaite antaa heti selkeän vastauksen ilman vanhan tekniikan vaivoja tai tulkintaongelmia.

– Nopealla mittauksella saa tiedon mahdollisesta viasta, sen tyypistä ja vakavuudesta. Tämä riittää suuressa osassa tapauksista. Haastavissa kohteissa järjestelmä antaa mahdollisuuden syvempään analyysiin. Myös Prysmian Groupin asiantuntijatiimin puoleen voi kääntyä tukea tarvitessaan.

– Erityisesti vian nopea tunnistaminen ei-kriittiseksi on tärkeää, koska tällöin laitteiston käyttöä voidaan jatkaa ilman tarpeetonta keskeytystä. Tarvittaessa vian kehittymistä voidaan seurata, jotta se ehditään korjata hallitusti.

Myös Luomanen toteaa vikoja löytyvän lähinnä jatkoksista ja jonkin verran päätteistä.

– Nämä liittyvät useimmiten asentajan osaamiseen ja työn laatuun. Kaapeleiden mittausten yhteydessä on löytynyt myös viallinen muuntajakone.

Paljastaa pitkän ajan riskit

Verkkoyhtiöt ovat pikkuhiljaa heräämässä osittaispurkausmittauksen etuihin. Kaapeloinnissa on kyse pitkäaikaisista investoinneista, joiden elinkaari on puoli vuosisataa.

Käyttöönottomittaus perinteisin menetelmin sekä asennustyölle annettu kahden vuoden takuuaika eivät riitä paljastamaan piileviä vikoja, jotka tulevat esiin kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

Tämän riskin hallinta on oleellisen tärkeää. Osittaispurkausmittaus on ainoa keino tunnistaa hitaasti kehittyvän vian lähteet ennen työn luovutusta.

 – Vastaamme usein projektinjohdosta, joten tunnemme työmaat ja voimme ajoittaa mittaukset sujuvasti käyttöönottojen yhteyteen. Pry-Cam-laitteella mittauksia on voitu tehdä reaaliaikaisesti ilman, että asiakkaalle aiheutuu perinteisen mittauksen haittoja kuten sähkönjakelun keskeytyksiä, varavoiman järjestämisiä tai keskeytysajankohdan sovittamisia, Luomanen toteaa.

Maailmanluokan koulutus

Koulutus Pry-Cam-laitteiston käyttöön ja tulosten analyysiin toteutettiin Prysmian Academyn koulutuskeskuksessa Milanossa, jonne kerätty laaja tietokanta eri puolilla maailmaa mitatuista kohteista ja niissä tunnistetuista vioista.

– Omien mittaustulosten tulkinta oli hyvää harjoitusta ja tietokannan avulla opimme suodattamaan monia Pry-Camilla havaittavia vikoja. Olen erittäin tyytyväinen tarjottuun koulutukseen, Luomanen kiittää.

– Investointi kameraan, tablettilaitteeseen ja kolmen päivän koulutukseen on vain murto-osa perinteisen mittauksen kustannuksista. Tämä tekee kannattavaksi tarjota työtä palveluna, samoin kuin verkkoyhtiölle edulliseksi mitata kaikki asennettavat kaapeliyhteydet.

Kuvat: Pekka Mäkynen