Uudistimme esitteen sisäverkon kaapeloinnista

Uudistimme esitteen sisäverkon kaapeloinnista

Categories:

03/02/2020

Viestintäviraston sisäverkkomääräys päivitettiin ja samalla uudistimme sisäverkon kaapelointiin liittyvän esitteemme. Tuotevalikoima on laajentunut, ja esitteestä löytyy yhteenveto siitä, mikä kaapeli kannattaa mihinkin kohteeseen asentaa.

Tule kysymään lisää Jyväskylän messujen osastollemme C-418.

Tutustu esitteeseen tästä

-------------

1.1.2020 voimaan tulleen uudistetun sisäverkkomääräyksen 65D/2019 vaatimuksia ovat muun muassa:

  • Parikaapeloinnin nousukaapelointiosuus toteutetaan yhdellä neliparisella vähintään kategorian 6 kaapelilla. Aluekaapelointiosuuden (talojakamon ja alijakamon välillä) voi toteuttaa teleparikaapelilla siten, että jokaista huoneistoa kohti varataan yksi pari. Kuitukaapeloinnissa jokaiseen huoneistoon ulotetaan 4 yksimuotokuitua päätettyinä kuituliittimiin talojakamon ja kotijakamon päissä. Mahdollisessa alijakamossa kuidut hitsataan, eikä liitinrajapintaa toteuteta. Talojakamon ja alijakamon välille tulee lisäksi 6 kuitua liittimiin päätettyinä mahdollisia alijakamon aktiivilaitteita varten.
  • Lisäksi rakennetaan yhteisantenniverkon runkokaapelointi, joka toteutetaan rakennuksen sisällä koaksiaalikaapeloinnilla. Aluekaapelointi talojakamon ja eri rakennuksessa sijaitsevan alijakamon välillä toteutetaan vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella kuidulla. Aluekaapelointi saman rakennuksen sisällä voidaan toteuttaa myös yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella kuidulla tai vaihtoehtoisesti vähintään kolmella koaksiaalikaapelilla.
  • Uudiskohteiden kotikaapeloinnissa kotijakamosta viedään jokaiseen asuinhuoneeseen kaksi kategoria 6:n mukaista parikaapelia ja yksi koaksiaalikaapeli päätettyinä kaksiosaiseen tietoliikennerasiaan ja yhteisantenniverkkoon kuuluvaan antennirasiaan.
  • Kupariparikaapeleille sallitaan yli 90 metrin kiinteä asennuspituus koti- ja talojakamon välillä, kun jakamot sijaitsevat eri rakennuksissa. Mahdollinen alijakamo on sijoitettava niin, että ali- ja kotijakamon yhteyspituus on maks. 90 m.
  • Sisäverkkojen kaapelointien rakenteen on muodostettava jokaisen jakamon suhteen tähtiverkko.
  • Jokaiseen asuinhuoneistoon on asennettava kotijakamo, jonka minimi tilavaatimus on määritelty. Optinen nousukaapelointi on päätettävä kotijakamossa erilliseen kannelliseen päätekoteloon.
  • Kuituliittimet voivat olla joko SC- tai LC-liittimiä, joiden tulee olla APC- eli ns. kulmahiottuja.
  • Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle.