CPR:n myötä parannuksia kaapeleiden paloturvallisuuteen

CPR:n myötä parannuksia kaapeleiden paloturvallisuuteen

Categories:

Teknologia

21/04/2020

Euroopan Unionin rakennustuoteasetuksen eli CPR:n siirtymäaika päättyi reilut kaksi vuotta sitten. Asetus paransi kaapeleiden paloturvallisuutta ja samalla myös loi EU-alueelle yhtenäisen paloluokituksen ja testausjärjestelmän kaapeleiden suoritustason varmistamiseksi.

Tulipaloista noin 90 % tapahtuu rakennusten sisällä. Siis tilassa, jossa vietämme valtaosan ajastamme. On ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisen tulipalon sattuessa olemme luoneet itsellemme edellytykset pelastautumiseen sekä vastaavasti annamme pelastajille hyvät toimintaedellytykset.

Tämä pätee erityisesti tiloihin, joista ei niin vaan pääse poistumaan – kuten sairaalat, hoitolaitokset, hoivakodit tai päiväkodit. Niissä huomion kiinnittäminen kaapeleihin on ehkä vielä tärkeämpää kuin muissa rakennuksissa.

CPR koskee rakennuksiin kiinteästi asennettavia energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Varsinaiset palossa toimintakykynsä säilyttävät kaapelit (esim. Firetuf FRHF) eivät toistaiseksi ole CPR:n piirissä. Niitä koskevat standardit ovat vielä kesken.

Miten valita oikea kaapeli?

Ensin on syytä varmistaa, että kaapeli todella on CPR:n mukainen. Tämä selviää pakkauksessa olevasta CE-merkistä kaikkine vaadittavine tietoineen. Tärkeimpiä tietoja ovat kaapelin paloluokka sekä DoP-numero (Declaration of Performance eli suoritustasoilmoitus). DoP:in on aina oltava saatavilla paikallisella kielellä. Prysmian Groupin tuotteiden osalta DoP:t löytyvät nettisivuiltamme. Olemme myös lisänneet paloluokkatiedon kaapelin ulkovaippaan, jolloin jälkikäteenkin on helppo varmistaa, mitä kaapelia on käytetty.

SFS 6000 –standardi on päivittynyt vuonna 2017. Siinä on huomioitu myös kaapeleiden muuttuneet palovaatimukset ja se asettaa uudet vähimmäisvaatimukset.

  • Yleisesti asennuksissa voidaan käyttää vähintään paloluokan Eca-kaapeleita (kaapeli ei yksittäin asennettuna edistä paloa).
  • Lääkintätiloissa ja uloskäytävissä pitää käyttää vähintään paloluokan Cca-s1,d1,a2 mukaista kaapelia.
  • Paremmin palosuojattuja kaapeleita suositellaan käytettävän myös
    • maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa
    • tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppaliikkeissä, hotelleissa ja vastaavissa sekä maa- ja puutarhatalouden rakennuksissa.
    • Minimisuositus on Dca-s2,d2,a2, mutta paremman turvallisuuden ja selkeyden takia vähintään Cca-s1,d1,a2 -paloluokan kaapeli on luonteva valinta.

Kun vaadittu paloluokka on tiedossa, kiinnittyy huomio seuraavaksi lisämääreisiin s, d ja a. SFS 6000 -standardin mukaan on varmistuttava, että jokaisen lisämääreen taso täyttää vähimmäisvaatimuksen. Mitä pienempi alanumero sitä korkeampi vaatimustaso. Esimerkiksi lääkintätiloissa ei voi käyttää kaapelia Cca-s1,d2,a1, koska palavien pisaroiden osalta tuote ei vastaa standardin vaatimusta (vaadittu d1, joka on huomattavasti tiukempi kuin d2).

Erityisesti rakennettaessa rakennuksia, joissa on lääkintätiloja, on syytä huomioida rakennusten käyttö myöhemminkin. Paloturvallisen kaapelin (vähintään Cca-s1,d1,a2) asentaminen rakennusprojektin yhteydessä rakennuksen muihinkin tiloihin kuin lääkintätiloihin on merkittävästi edullisempaa kuin myöhemmin mahdollisesti tilaratkaisun muuttuessa lääkintätilaksi kaapeleiden vaihto normaalista CPR-paloluokasta (Eca tai Dca) parempaan paloluokkaan.

Vanhat määritykset menneisyyttä

Nyt puhutaan CPR-paloluokista kun aiemmin termejä olivat ”halogeeniton ja nippupolttokokeen täyttävä kaapeli” tai vaikkapa ruotsalaista perua oleva F4B. Vanhat palovaatimukset eivät siis enää päde, vaikka niitä vielä onkin vanhoissa standardeissa.

On siis oleellista tiedostaa, että jos esimerkiksi Dca-paloluokan kaapeli täyttää entisen nippupolttokokeen, ja tämä ennen oli riittävä lääkintätiloissa, ei kaapeli enää vastaa nykyisen SFS 6000:n lääkintätiloille asettamia vaatimuksia. Niissä vaaditaan vähintään Cca-s1,d1,a2 -tasoa. Kaapelille on myös aikaisempaan verrattuna uusia, lisämääreiden kautta tulleita vaatimuksia. Voidaankin sanoa, että CPR:n turvallisuutta parantava ”voima” on erityisesti näissa uusissa ominaisuuksissa (s, d ja a).

Helppoa ja selkeää

Prysmian Group on ollut eturintamassa kehittämässä tuoteportfoliota CPR:n mukaiseksi ja myös kouluttamassa niin urakoitsijoita, suunnittelijoita kuin tukkukanavan henkilöstöäkin.

Afumex C-PRo –tuoteperhe on Prysmian Groupin vastaus turvallisimpaan kategoriaan. C-PRo täyttää Cca-s1,d1,a1–vaatimukset. Sama C-PRo toistuu myös tuotenimessä, jolloin ne ovat helposti löydettävissä myös sahkonumerot.fi –palvelusta kirjoittamalla hakukenttään ”Prysmian C-PRo”. Myös nettisivuillamme www.prysmiangroup.fi tuotehaku onnistuu näppärästi C-PRo-tägien avulla.

Uusin tulokas NOMAK-HF C-PRo

Viimeksi AFUMEX C-PRo -valikoima on nyt täydentynyt NOMAK-HF C-PRo-kaapelilla. Tämä Cca-s1,d1,a1-paloluokan kaapeli on ensimmäisiä Cca-luokan instrumentointikaapeleita suomalaismarkkinoilla. Se soveltuu kaikkialle, missä tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia kaapeleita, kuten lääkintätiloihin – eli kohteisiin, joissa toiminnan ja paloturvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää. Kaapeli on nippuna itsestään sammuva ja halogeenittomana vähän savuava.

Turvallisuuden lisäksi C-PRo-tuotteiden käyttö on yksinkertaista, helppoa ja logistiikan osalta tehokkaampaa. Myös riski väärän kaapelin asentamisesta poistuu. Kaikkiin kohteisiin käyvä C-PRo-tuoteperhe on Suomen kattavin kattaus turvalliseen kaapelointiin. C-PRo–tuotteita on jo satoja, ja valikoima kasvaa edelleen. Tuotevalikoimamme löytyy helposti tästä esitteestä.