Båtvikin lahdella poikkeuksellinen väylä

Båtvikin lahdella poikkeuksellinen väylä

Categories:

03/02/2021

Lähiseudun asukkaita ja jäällä liikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen helmi-maaliskuussa 2021, kun Båtvikin lahden jäähän avataan poikkeuksellinen väylä pääväylältä kaapelitehtaalle talvilastausta varten.

Ohessa on alueen kartta, johon on pääväylän lisäksi merkitty avattava väylä ja sitä ympäröivät mahdollisesti vaaralliset jääalueet.

Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Jarmo Laine, Prysmian Group Finland Oy, puh. 010 5661 tai jarmo.laine(at)prysmiangroup.com

På Båtviken en exceptionell isränna

Närområdets invånare och personer som rör sig på isen uppmanas till ytterst försiktighet i februari - mars 2021,  då en exceptionell isränna öppnas  från huvudisrännan till kabelfabriken för avhämtning av varor vintertid.

Bifogat en karta över området,  där det har antecknats  huvudisrännan, den exceptionella isrännan och de eventuellt farliga isområden i anslutning till isrännorna.

För ytterligare information: HSE Manager Jarmo Laine, Prysmian Group Finland Oy, tel. 010 5661 eller jarmo.laine(at)prysmiangroup.com