Kannustava työympäristö, vahva yhteistyön kulttuuri

Kannustava työympäristö, vahva yhteistyön kulttuuri

Luomme työympäristöä, joka on täynnä tilaisuuksia, kasvua ja onnistumisia

Jenni on jatkuvan parantamisen päällikkö Pikkalan tehtaalla. Hän tuntee itsensä osaksi tiimiä ja kokee Prysmianilla työskentelyn todella positiivisena asiana. Hänellä oli hyvä tunne jo ensimmäisestä haastattelusta ja tehdaskierroksesta alkaen. Jo silloin tuntui siltä, että tähän tiimiin hän tulee kuulumaan.

Prysmian haluaa luoda innostavan työympäristön. Vaikka Jenni on vielä uusi tehtävissään, hän sanoo: ”Olin innoissani projektien aloittamisesta, koska tehtävät tuntuivat niin jännittäviltä. Minun piti kuitenkin muistuttaa itselleni, että ensin pitää ymmärtää, missä nyt ollaan.”

Mari kuuluu myös jatkuvan parantamisen tiimiin. Hän tuli yhtiöön Graduate Programme -ohjelman kautta. Hän sai mahdollisuuden työskennellä projekteissa eri osastoilla sekä valmistuksen, myynnin että muiden tehtävien parissa. Kun ohjelma päättyy, henkilö pääsee aloittamaan varsinaisissa tehtävissään. Tutustuttuaan eri osastoihin  Mari pystyi valitsemaan alueen, jolla itse halusi työskennellä yrityksessä. Hänen mielestään työympäristö on ”monimuotoinen ihmisten, ikärakenteen ja kansallisuuksien osalta”. Siten on helpompi tuntea kuuluvansa joukkoon varsinkin, kun tulee toisesta maasta. Työntekijät ovat tottuneet monimuotoiseen työympäristöön, ovat todella avuliaita ja saavat minut tuntemaan itseni tervetulleeksi. Erilaisuus ei ole haitta tai aiheuta vaikeuksia vaan se rikastaa työyhteisöä ja on positiivinen asia. Kaikki varmistavat, että viihdyn täällä.”

Henkilökohtaisen ja yrityksen kasvun tukeminen:

Haluamme aina tarjota työntekijöillemme paljon mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja edetä parempiin tehtäviin. Se onnistuu valitsemalla esimiehiä, jotka auttavat ja tukevat henkilöstöä aina tarvittaessa.

Esimiehet eivät pelkästään tue alaisiaan – Jennin mielestä he ovat myös ”avoimia kuulemaan työntekijöiden mielipiteitä ja oppimaan heiltä”. Hänen mielestään Prysmian tarjoaa mahdollisuuksia, kuten osallistumisen Lean Six Sigma -koulutukseen. “Se on erittäin arvostettu Lean-työtapa, joka suoritetaan paljon lyhyemmässä ajassa kuin tavalliset projektit. Se on rakenteeltaan todella hyvä ja sen kautta voi saada vihreän vyön.”

Omien taitojen parantamiseksi tarjoamme työntekijöillemme jatkokoulutusta ja opinto-ohjelmia sekä mahdollisuuksia johtajuuden ja muiden taitojen kehittämiseen. Jenni uskoo voivansa ”kehittää henkilökohtaisia taitoja, varsinkin johtajuuden alueella. Jatkuvassa parantamisessa työskentelyssä kyse on oikeastaan toimintakulttuurin muutoksista, mikä on varsin haastavaa. Minusta on hienoa, että voin kehittää näitä taitoja Prysmianilla.”

Marilla on mentori kotimaastaan Italiasta, joka tukee häntä oman osaamisensa ja kokemuksensa pohjalta. “Juttelemme asioista puhelimitse tai chatin kautta.” Lisäksi työtoverit auttavat päivittäin silloin kun apua tarvitaan.

Miten työntekijämme päätyvät palvelukseemme:

Jenni tuli Prysmianin palvelukseen lähetettyään työhakemuksen saatuaan impulssin LinkedInistä. Hän oli todella innoissaan nähtyään työpaikkailmoituksen. Hän tiesi heti, että työ sopisi hänelle. Hän myös ajatteli, että hänellä olisi paljon tarjottavaa aiemman kokemuksensa ansiosta. Kun hän oli saanut työpaikan, hän ymmärsi voivansa oppia paljon uutta, mutta samalla voivansa antaa paljon hyödyntämällä omaa osaamistaan. Continuous Improvement Managerin tehtävissä hän on “mukana konkreettisissa prosesseissa. Löydän työssäni apuvälineitä, joilla voidaan varmistaa hyvien tuotantoprosessien ylläpito ja jatkuva parantaminen.”

Marilla on sähkötekniikan korkeakoulututkinto Milanosta. Hänen erikoistumisalueensa öljyteknologia on työtilanteiltaan hyvin vaihteleva. Prysmian tarjosi hänelle “selkeän kehityssuunnitelman”. Päivät alkavat tuotantopalaverilla, joissa päästään ajan tasalle ympärivuorokautisessa tuotannossa. Päivän mittaan hän ”tukee esimiehiä toiminnan parantamisessa niin, että projektit onnistuvat vieläkin paremmin.”

Leimallista on yhteistyö. Kaikki tekevät töitä yhdessä, tiimeinä. Yhteistyö ja hyvät työkaverit auttavat tulokselliseen toimintaan ja ovat työelämän suola.

Prysmian Group pyrkii luomaan kannustavan työympäristön koko henkilöstölleen. Riippumatta siitä oletko uusi työntekijä vai oletko ollut palveluksessamme jo pidempään – haluamme kaikkien tuntevan työpaikan omakseen ja kaikkien saavan tukea.