Merellisen Långnabban tuulipuisto luottaa Pikkalan kaapeleihin

Merellisen Långnabban tuulipuisto luottaa Pikkalan kaapeleihin

Categories:

Case Vind AX

10/03/2021

Ahvenanmaan suurin tuulipuisto on rakentumassa Eckerön eteläkärkeen. Sen tuottama energia siirtyy sähköverkkoon 12 kilometrin merikaapelilla, joka on suunniteltu ja valmistettu Prysmian Group Finlandin Pikkalan tehtaalla.

Långnabban tuulipuisto tulee koostumaan kymmenestä 4,2 MW voimalasta, jotka tuottavat yhteensä 130 GWh/v, mikä vastaa noin 10 000 kodin sähkönkulutusta. Tuulipuiston sisäisen sähköverkon ja Manner-Ahvenanmaalla sijaitsevan muuntoaseman yhdistämiseksi lasketaan yhteensä 69 km Prysmian Groupin Finlandin Pikkalan tehtaan toimittamaa merikaapelia.

- Voi sanoa, että avomeren äärelle sijoittuva Långnabba tulee olemaan semi-offshore-tuulipuisto, kuvailee hankkeen rakennusaikainen projektijohtaja Henrik Lindqvist. Hän on myös hankkeen konsultoinnista ja käytännön resursoinnista pitkälti vastaavan Allwinds Ab:n toimitusjohtaja sekä tuulivoiman edistäjä ja vaikuttaja maakunnassa jo vuodesta 1994.

Vuosikymmenten aikana rakentunutta luottamusta

Lindqvistin ensimmäinen projekti Pikkalan kaapeliosaajien kanssa oli Båtskärin tuulipuisto Maarianhaminan eteläpuolella vuonna 2006. Kaapeleiden toimitusta edelsivät niiden suunnittelu sekä asentamiseen liittyvien laskelmien teko.

Jo silloin yhteistyöllä oli pitkät perinteet, sillä valmistaja oli kotimaisena luottokumppanina panostanut Ahvenanmaan sähköistykseen vuosikymmeniä, ja toimittanut ison osan sen sähköverkon johtimista ja kaapeleista.

- Hyvät henkilösuhteet ja projekteissa rakentunut luottamus tekivät Båtskärissäkin yhteistyöstä sujuvaa, ja sitä oli luontevaa jatkaa, hän sanoo.

Helppoa yhteydenpitoa huippuluokan osaajien kanssa

Lindqvist kertoo myös lisäpiirteen, joka on erittäin tärkeä tässäkin hankkeessa. Se on Pikkalan tehtaan läheisyys. Yhteydenpito on mutkatonta, valmistumisen seuraaminen helppoa ja kuljetusmatka lyhyt.

Lisäksi käytössä on erittäin korkeatasoinen osaaminen, sillä Prysmian Group on maailman johtava kaapeleiden ja kaapelijärjestelmien toimittaja ja Pikkalan tehdas on yksi konsernin kolmesta merikaapeleiden osaamiskeskuksesta.

Merikaapelin osuus hankkeessa on ratkaiseva, sillä se tuo tuulipuiston tuottaman energian optimaaliseen pisteeseen, Tellholmiin. Sinne rantautuu myös 80 MW merikaapeliyhteys Ruotsista ja sieltä on luonteva yhteys Ahvenanmaan sähköverkkoon. Näin päästötöntä tuulisähköä voidaan tuottaa paitsi maakunnan omaan käyttöön myös suoraan vientiin ilman erillistä siirtoverkkoyhteyttä.

Tuulipuisto valtakunnan kenties parhaalla paikalla

Långnabban tuulipuiston toteuttamiseksi on perustettu oma yritys Vind AX Ab, jonka taustavoimia ovat Ålands Vindenergi Andelslag, Leovind Ab ja Ålands Elandelslag. Vind AX:ssa kokonaisvastuussa hankkeesta on projektijohtaja Leif Nordlund, jolle tuulivoimahankkeet tulivat tutuksi jo Alandia Försäkringin konsernijohtajana, tuolloin investoijan näkökulmasta.

Hän kertoo olleensa mukana tuulivoimahankkeissa jo aiemmin. Niissä on kertynyt kokemusta paitsi projektinhallinnasta myös yhteiskunnallisen päätöksenteon yllätyksellisyydestä. Lopulta maakunta päätti luoda tuulivoimahankkeille oman lainsäädännöllisen pohjan ja syöttötariffijärjestelmän. Sen astuessa voimaan vuoden 2019 lopulla pääsi projekti Långnabba täyteen vauhtiin.

- Hanke on edennyt kaikilta osin sujuvasti, sillä se nähdään yleisesti tärkeänä osana Ahvenanmaan matkaa kohti energiaomavaraisuutta sekä kasvavaa roolia puhtaan sähkön tuottajana ja viejänä, Nordlund sanoo.

- Tuulipuisto kyetään toteuttamaan luontoa kunnioittaen, ja sen sijainti on kaukana asutuksesta meren avautuessa lännessä Ruotsiin ja etelässä Puolaan asti. Avomeri tarjoaa tasaisen tuulen, mikä tekee paikan ehkä maan parhaaksi paikaksi tuulivoiman tuottamiselle.

Seuraava tärkeä vaihe on merikaapelin lasku

Prysmian Group Finlandin toimitukseen sisältyvät myös tuulipuiston sisäisen sähköverkon kaapelit, joita on noin 12 km. Kaapelin tyypiksi valittiin 30kV Multi-Wiski, sillä se sopii niin ilma- kuin maakaapeliksi. Wiskit odottavat jo paikalla rakennustöiden edistymistä ja verkon asennusta.

Lumi ja jää alkavat antaa tilaa projektin seuraavalle tärkeälle vaiheelle, joka on merikaapelin lasku. Pikkalassa ollaan pian valmiita luovuttamaan testattu kaapeli asiakkaalle, ja laiva odottaa Turussa valmiina noutamaan sen Pikkalan 400-metrisen laiturin päästä vielä maaliskuun aikana.

Kuva:
Prysmian Group Finland suunnitteli ja toimitti kaapelit myös Båtskärin neljän voimalan tuulipuistoon, joka valmistui Maarianhaminan eteläpuolelle vuonna 2006. Kuvassa näkyy käytöstä poistettu Nyhamnin majakka, joka sijaitsi entisessä kaivostornissa. Kuva Johan Fredriksson.

.