Bioenergialaitoksen rakennustyöt käyntiin – Pikkalasta net-zero-tehdas

Bioenergialaitoksen rakennustyöt käyntiin – Pikkalasta net-zero-tehdas

Categories:

01/04/2021

Pikkala siirtyy ensimmäisenä Prysmian Groupin tehtaana uusiutuvan energian käyttöön. Uuden bioenergialaitoksen rakennustyöt käynnistyivät maaliskuussa. Laitos valmistuu vuoden kuluttua.

Net-zero-ratkaisu hyödyntää polttoaineenaan osin tehtaan pakkausjätteistä tuotettua, kestävän kehityksen mukaista biomassaa.

Prysmian Group on asettamassa hiilen vähentämiseen tähtääviä tavoitteita sekä omalle toiminnalleen että toimitusketjulle.

- Minulta kysytään useammin, ”kuinka kestävästi toimitte?” kuin perinteistä ”kuinka kilpailukykyinen olette?” Tämä uutinen bioenergialaitoksesta on erittäin tärkeä sidosryhmillemme, sanoo Prysmian Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Borjan Sehovac.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät 100 % ja kustannukset 20 %

Uusiutuvaan biomassaan perustuva ratkaisu vähentää Pikkalan vuotuisia lämmityksen hiilidioksidipäästöjä 100 % ja vähentää energiakustannuksia lähes 20 %. Polttoaineena käytetään muun muassa kierrätyspuuta, jota saadaan käytöstä poistetuista kaapelikeloista.

Tämän lisäksi autojen latauspisteiden määrä on kaksinkertaistettu, mikä heijastaa yhtiön uutta linjausta koskien työsuhdeautoja. Myös Oulun tehtaalle on asennettu yli 20 hybridiautojen latauspistettä. Esimerkiksi Italiassa kaikki tänä vuonna käyttöönotetut työsuhdeautot ovat ladattavia hybridejä tai täyssähköautoja. Vihreä työsuhdeautopolitiikka on yksi niistä keinoista, joilla konserni aikoo saavuttaa vuodelle 2022 asettamansa kestävän kehityksen tavoitteet.

Puolet lämmöstä tuotetaan vanhoilla kaapelikeloilla

Pikkalan bioenergialaitos ja siirtyminen sähköautoihin ovat kaksi käytännön askelta, jotka Prysmian Group ottaa saavuttaakseen tavoitteensa tulla hiilineutraaliksi. Lähes 50 % Pikkalan tehtaan lämmityksen biomassatarpeesta täytetään omilla, käytöstä poistetuilla kaapelikeloilla, ja loppuosa hankitaan kolmansien osapuolten hiilineutraaleista kierrätyspuulähteistä.

Uusi lämmitysjärjestelmä korvaa maakaasun, ja sen toimittaa Baltian johtava alan yritys Adven. Uusi laitos vähentää lämmityksen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä 100 prosentilla nykyisestä tasosta monivuotisella käyttösopimuksella, alkaen keväästä 2022.

Pikkalan tehdas valmistaa suur-, keski- ja pienjännitekaapeleita sekä merikaapeleita energiamurroksen toteuttamiseksi. Se on yksi konsernin kolmesta merikaapeleiden osaamiskeskuksesta.

Pikkalan hiilineutraali lämmitys auttaa Prysmian Groupia saavuttamaan useita kestävän kehityksen v. 2022 tuloskorttinsa tavoitteita.

450 miljoonaa kestävän kehityksen edistämiseen

Seuraavien kolmen vuoden aikana, vuodesta 2020 alkaen, Prysmian Group investoi noin 450 miljoonaa euroa kestävän kehityksen edistämiseen omassa ja toimitusketjunsa toiminnassa sekä kehittyneiden kaapeliteknologioiden ja palveluiden kehittämisen nopeuttamiseen. Energiankulutuksen vähentäminen, kiertotalous sekä jätteiden kierrätettävyys ja hyötykäyttö ovat tässä avainasemassa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on Prysmian Groupin pitkän aikavälin tavoite, joka on muunnettu liiketoimintasuunnitelmaksi ja juurrutettu osaksi liiketoimintamallia.

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että uusi lämmitysratkaisu on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, aiempaa taloudellisempi ja toteuttaa käytännössä hiilivapaata kiertotaloutta. Sen edut ovat itsestään selvät, Sehovac sanoo.

Lue lisää konsernin tiedotteesta