Säävarmaa verkkoa Lapväärtiin kestävästi P-Laserilla

Säävarmaa verkkoa Lapväärtiin kestävästi P-Laserilla

Categories:

Case Caruna

11/08/2021

Caruna on siirtänyt maan alle jo yli puolet verkostaan. Pohjanmaalla Lapväärtissä säävarma sähkönjakelu varmistetaan täysin kierrätettävällä P-Laser-kaapelilla, jota yhtiö asensi nyt ensimmäistä kertaa.

Caruna käynnisti sähkön toimitusvarmuutta parantavan mittavan investointiohjelman vuonna 2013. Tähän asti työssä on keskitytty keskijänniteverkon uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi pitkiltä sähkökatkoilta.

Viime kesänä alkoi myös pienjännitteisen sähköverkon uusiminen taajamissa, ja jatkossa töiden painopiste siirtyykin pienjänniteverkkoon.

Investointiohjelman aikana säävarmaa verkkoa rakennetaan yli 690 000 asiakkaalle Etelä- ja Lounais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Koillismaalla ja Joensuussa. Caruna lisää kaapeloinneissaan sähköverkkoon myös automaatiota, jotta mahdollisten vikojen paikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeasti.

Satojen kilometrien urakka Pohjanmaalla

Sähkökatkokset käyvät aiempaa harvinaisemmiksi myös Pohjanmaan Kauhajoella ja Isojoella, kun mittava kaapelointiurakka valmistuu ja sähköverkko saadaan suojaan maan alle. Niiden alueilla kaapelia asennetaan maan alle kaikkiaan noin 330 kilometriä ja lisäksi rakennetaan noin 320 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Kyseessä on valtava työ, ja projektejakin on parisen sataa.

Yksi hankkeista on Kristiinankaupungin Lapväärtissä tehty pilottiasennus Prysmian Groupin ympäristöystävällisellä P-Laser-kaapelilla. Carunan aluepäällikkö Olli Kujanperä kertoo, että yhtiö halusi saada kokemuksia P-Laserin asentamisesta ja käytettävyydestä.

- Lapväärtin projekti oli sopivan kokoinen pilottiasennukseksi. P-Laser-kaapelia asennettiin kaikkiaan lähes 10 kilometriä. Se on täysin kierrätettävänä keskijännitekaapelina erittäin kiinnostava vaihtoehto meille. Lisäksi sen valmistuksen aikana syntyy kasvihuonepäästöjä huomattavasti vähemmän kuin PEX-eristeisten kaapeleiden tuotannossa, Kujanperä toteaa.

Caruna teki toissa vuonna arvion oman toimintansa vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Osana vastuullisuusohjelmaa tehdyn selvityksen mukaan merkittävimmät hiilidioksidipäästöt aiheutuvat verkonrakentamiseen käytetyistä materiaaleista, jakelussa tapahtuvasta sähköhäviöstä, valtakunnallisessa ja muiden verkonhaltijoiden sähköverkoissa siirretyn sähkön hiilidioksidipäästöistä sekä sähköverkon rakennustöistä.

Kestävän kehityksen keskijännitekaapeli

Prysmian Groupin kehittämä P-Laser on maailman ensimmäinen myös eristysmateriaaliltaan täysin kierrätettävä keskijännitekaapeli. Tällä on merkitystä heti urakointivaiheessa, sillä työmailta ylijääneet kaapelimateriaalit saadaan kokonaisuudessaan kierrätykseen.

Erityisen eristysmateriaalinsa ansiosta P-Laser kestää hetkellisesti vikatilanteessa tai poikkeavissa kuormitustilanteissa perinteisiä kaapeleita korkeamman johdinlämpötilan. Se soveltuu tämän vuoksi erinomaisesti vaihtelevaan kuormitukseen.

Myös kaapelin tuotanto on ympäristön kannalta kestävää, sillä ainutlaatuisen valmistustekniikan ansiosta tuotannon hiilidioksidipäästöt saadaan vähenemään tuhat kiloa kaapelikilometriltä perinteisiin kaapeleihin verrattuna.

P-Laser-kaapeli sopii asennettavaksi maahan, ilmaan ja veteen, ja se on täysin yhteensopiva perinteisten Wiski-kaapeleiden ja käytössä olevien keskijännitevarusteiden kanssa. Kaapeli voidaan asentaa sekä kaivamalla että auraamalla.

Euroopassa P-Laser-kaapelia on asennettu jo kymmeniä tuhansia kilometrejä, ja käyttökokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Myös Suomessa kohteita on jo useampi.

Suunnitelmien mukaan

Carunan urakoitsijakumppanina Kauhajoen, Isojoen ja Lapväärtin työkohteissa on toiminut Netel Oy. Projektipäällikkö Jani Eilola kertoo, että työt niin Lapväärtissä kuin Pohjanmaalla etenivät suunnitelmien mukaan. Asennukset saatiin valmiiksi kesän aikana.

- Kaapeliosuus otettiin käyttöön syksyn aikana. Osittaisia käyttöönottoja tehtiin jo keväällä ja kesällä. Ennen käyttöönottoja asennustyön yhteydessä kaapelien toimivuus testataan.

- Kaikki sujui hyvin, ja vanhaa verkkoa purettiin, kun uutta saatiin toimintaan. P-Laserin asennus ei eroa tavanomaisten keskijännitekaapeleiden asennuksesta lainkaan. Myös toimitukset sujuivat jouhevasti. Kaapelia saatiin työmaalle sitä mukaa kun asennukset etenivät.

Kaapelointi vapauttaa maata

Eilola kertoo, että myös yhteistyö maanomistajien kanssa on ollut hyvää. Kaivuista sovitaan aina yhdessä maanomistajien kanssa, ja heidät pidetään suunnitelmien etenemisestä ajan tasalla.

Hän huomauttaa, että maanviljelijät ovat tyytyväisiä saadessaan sähköpylväät pois pelloiltaan. Yksi maakaapeloinnin iso hyöty sähkökatkosten vähenemisen lisäksi onkin vapautuva tila: sitä saadaan nyt lisää maa- ja metsätalouden käyttöön.

Viljely helpottuu, kun pylväitä ei tarvitse enää kiertää. Hukkakaurakaan ei leviä enää entiseen tapaan, kun linjoilla istuvat linnut eivät levitä sitä. Metsissä puolestaan hakkuut helpottuvat, kun linjoja ei tarvitse varoa.

Caruna on laskenut vapauttavansa maata maakaapeloinnin ansiosta vuosittain noin 1 000–1 500 hehtaaria. Pylväitä poistetaan maastosta vuosittain noin 30 000.