Suurjänniteyhteys turvallisena kokonaisratkaisuna

Suurjänniteyhteys turvallisena kokonaisratkaisuna

Categories:

Case Fortum

20/10/2021

Fortumin ensimmäinen suuren mittaluokan tuulipuisto Suomessa sijaitsee Närpiön Kalaxissa. Tuulivoimalan ja alueverkon välinen suurjänniteyhteys suunniteltiin yhteistyössä Prysmian Groupin kanssa.

. Kalaxin tuulipuiston kokonaisteho on 90 MW, ja sen vuosituotanto on yli 0,3 TWh: siten se on vuosituotannoltaan suurin kaikista Suomessa vuonna 2020 käyttöönotetuista tuulipuistoista. Rakennustyöt valmistuivat aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti.

Tuulipuiston ja Närpiön sähköasemien välillä on matkaa noin 6,5 kilometriä: yhteys päätettiin rakentaa maakaapelilla.

– Suomessa on edelleen tapana rakentaa suurjänniteverkkoja avojohdoin, mutta tuulivoimaloiden yhteydessä maakaapeleita käytetään monesti myös suurilla jännitteillä. On maisemallisia syitä, mutta myös teknisiä syitä. Yksi syy on se, että tuulivoimalaitos ei pysty tuottamaan niin paljon loistehoa kuin verkkoyhtiöt vaativat, joten sitä on tuotettava tavalla tai toisella. Maakaapeli tarjoaa hyvän tavan, toteaa sähkö- ja automaatioprojektista vastannut osaprojektipäällikkö Risto Meskanen Fortumilta.

Puiston verkkoliityntää varten tarvittavan 20 kaapelikilometrin toimittajaksi Fortum valitsi Prysmian Groupin.

– Halusimme turvallisen kokonaisratkaisun, johon kuuluvat kaapelit varusteineen, samoin kuin jatkojen ja päätteiden asennustyöt. Asennuksesta vastasivat Prysmian Groupin omat asentajat.

Asennus vaati tarkkuutta

Kun Fortumin suunnittelijat olivat määritelleet siirrettävät tehot ja virrat sekä siirtomatkat, Prysmian Group ehdotti ratkaisua.

– Kaapelikoon kasvaessa häviöt pienenevät ja loistehon tuotto kasvaa, mutta samalla kasvavat investointikustannukset. Yhteisvoimin löysimme sopivan ratkaisun, Meskanen kertoo.

Fortumille toimitetun 110 kilovoltin kaapelin halkaisija on 89 mm, poikkipinta-ala 1 200 mm2 ja paino 8 kg metriä kohden. Sähköaseman telineisiin kiinnitetyt päätteet ovat noin 1,7 metriä pitkiä.

Prysmian Groupin energiakaapeleiden asennustoiminnasta vastaava Jari Malkasaari pitää mittoja kohtuullisina. Onhan hänen asennustiimillään kokemusta aina 400 kilovoltin jännitealueeseen asti.

– Aina kun jännitteet ovat suuria, työ vaatii äärimmäistä tarkkuutta. Millin osatkin vaikuttavat siihen, tapahtuuko käytössä myöhemmin läpilyöntejä. On myös erittäin tärkeää varmistaa, että eristys pitää, Malkasaari sanoo.

Kunkin asentajan apuna on aina työpari ja työtä helpottavat myös Prysmian Groupin kehittämät Click-Fit-jatkokset ja -päätteet.

Malkasaari pitää tärkeänä, että asentajat saavat täydennyskoulutusta ja pääsevät jatkuvasti tekemään haastavia töitä. Kokenut suomalaistiimi työskenteleekin ympäri vuoden vaativissa kohteissa, kotimaan lisäksi muualla Pohjoismaissa, Baltiassa sekä Etelä-Koreassa.

Närpiön työmaalla asentajia haastoi suurjännitetekniikan lisäksi leuto talvi.

– Maarakennusurakoitsija ja Prysmian Group joustivat aikatauluissa, ja kun vähän odotimme, saimme väliin muutaman pakkasviikon, jolloin maasto oli kovempaa. Valmista tuli ja täysin aikataulussa, Meskanen kertoo.

Teksti: Marianna Salin ja Fortum
Editointi: Kari Heikkilä
Kuva: Prysmian Group