Suomen Punomotehtaasta maailmanluokan osaamiskeskukseksi

Suomen Punomotehtaasta maailmanluokan osaamiskeskukseksi

Categories:

Sähkö- ja televerkon rakentaminen oli viime vuosisadan suuri ponnistus. Se loi pohjan kotimaisen kaapelinvalmistuksen menestystarinalle, joka tunnetaan tänään nimellä Prysmian Group Finland.

13/02/2022

Suomalaiset eivät viivytelleet sähkön käyttöönotossa - sähkökoneiden valmistus alkoi jo vuonna 1887 Varkaudessa ja katuja valaistiin Tammerkosken voimalla 1891. Vuosisadan vaihduttua tarvittiin yhä enemmän kaapelia, jolle oli kova kysyntä myös muualla Euroopassa.  

Vuonna 1912 Keisarillisen Suomen senaatti myönsi toimiluvan Suomen Punomotehdas Osakeyhtiölle ensimmäisenä yrityksenä "sähköjohtomateriaalin monipuolisella alalla". Yhtiön nimi oli osuva, sillä kaapeleihin punottiin suojakerros mm. pumpuli- ja silkkilangoista. Myös kupari- ja alumiinijohtimia punottiin ohuista säikeistä. 

Sadan neliömetrin laajuinen tehdas Helsingin Hernesaarenkadulla tuotti niin sähkö-, lennätin- kuin telefoonikaapeleita. Sen ensimmäinen kauppa vuonna 1913 oli kokonaisarvoltaan 65 markkaa ja 75 penniä. Tällä summalla Hangon kaupungin energialaitos sai 300 metriä kaapelia.

Visioita, voimaa ja vastuullisuutta

Vuonna 1917 yhtiön nimi muutettiin Suomen Kaapelitehtaaksi. Työntekijöitä oli tehtaalla kaksitoista ja konttorissa viisi. Auto oli yhteinen Savuke Oy:n kanssa, mutta Pia-niminen hevonen oli oma. 

Nopeaan kasvuun lähteneen kaapelitehtaan johtajaksi tuli vuonna 1937 todellinen voimanpesä Verner Weckman, joka oli paininut olympiakultaa sekä Ateenassa 1906 että Lontoossa kaksi vuotta myöhemmin.

Vielä nykyisinkin Kaapelitehtaana tunnettua Salmisaaren tehdasta rakennettiin talvisodan aikana. Valmistuttuaan sen osaksi asetettiin kuusi prosenttia Suomen sotakorvauksista, mikä saatiin maksettua vuoteen 1948 mennessä. 

Tuotanto laajeni ja työtä tehtiin yötä päivää. Toimitusjohtajana 1956 aloittanut Björn ”Nalle” Westerlund oli visionääri, joka perusti kaapelitehtaalle sittemmin Nokiaksi erkautuneen elektroniikkaosaston.

Lisää resursseja ja uusia tuotteita 

Yhtiöjärjestelyjen myötä kaapelituotanto sai nimekseen Nokia Kaapeli. Toiminnan kehitystä ja kansainvälistymistä heijastavat konsernin suomalaisyhtiön nimet kuten NK Cables (1995), Pirelli Cables and Systems (Pikkala, 2000), Draka NK Cables (2003), Prysmian Finland (2011) ja Prysmian Group Finland (2018). 

110 vuodessa punomotehtaasta kehittyi tärkeä osa maailman suurinta energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittajaa, Prysmian Groupia. Konserni toimii kaikilla mantereilla yli 50 maassa. Sillä on 104 tehdasta, 25 tutkimus- ja kehityskeskusta sekä noin 30 000 työntekijää.

Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen tarjoajana. Tänään Prysmian Group Finland tarjoaa markkinoiden laajimman kaapelivalikoiman Suomessa. Se työllistää noin 600 ihmistä tehtaillaan Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa ja on maan suurin alan työllistäjä.

Luotettu isojen haasteiden ratkaisija

Konserni on investoinut johdonmukaisesti Suomen tuotantolaitoksiin, viime vuosina yli 100 miljoonaa euroa. Pikkalasta on kehitetty konsernin maailmanlaajuinen merikaapeleiden osaamiskeskus, jossa valmistetaan teknologialtaan ja ominaisuuksiltaan alan edistyneimpiä merikaapeleita.

Pikkalan kaapeleilla muun muassa kerätään merituulipuistojen tuottamaa energiaa ja siirretään sitä mantereelle sähköverkkoon. Niillä myös yhdistetään verkkoja sähkön kysynnän ja tarjonnan vaihtelun tasapainottamiseksi sekä lisätään energiansiirron kapasiteettia. Pikkalan kaapelit ovat ratkaisevan tärkeitä lisättäessä päästöttömän tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja vastuullisuus ovat kiinteitä osia suomalaisyhtiön omaa toimintaa. Esimerkki on Pikkalan tehtaan uusi bioenergialaitos. Pikkalassa käytetään jatkossa ainoastaan uusiutuvaa energiaa, ja se on konsernin ensimmäinen hiilineutraali eli ns. net-zero-tehdas. Prysmian Group toteuttaa vastuullisuutta kaikissa toiminnoissaan osana strategiaansa. Vuonna 2021 Dow Jones listasi yhtiön maailman vastuullisimmaksi sähköteknisen alan yritykseksi.

Vahvaa perimää muuttuneessa maailmassa

Mille tahansa yhtiölle 110 vuotta on pitkä aika, jona koetellaan niin toiminnan perusarvoja kuin kykyä vastata maailman muutokseen. Suomen Punomotehdas Osakeyhtiöllä ja Prysmian Group Finland Oy:llä on paljon yhteistä.

Halu luoda uutta ja kehittää omaa toimintaa on loppumaton motivaation lähde. Vuosikymmeniä jatkuneet asiakkuudet ovat sisältäneet aina yhteistä tuotekehitystä. Aitoihin tarpeisiin on etsitty parhaat kaapelointiratkaisut ja hankittu niistä käytännön kokemusta Suomen olosuhteissa. Tämä perimä toimii edelleen kotimaisten asiakkaiden hyväksi.

Työ entistä paremman yhteisen tulevaisuuden eteen on säilynyt päämääränä, vaikka Suomi on jo sähköistetty. Rooli on nyt entistä kansainvälisempi ja liittyy ilmastonmuutosta hillitsevään energiamurrokseen ja digitalisaation yhteiskunnalle tarjoamiin hyötyihin.

Kansainvälisyydestään huolimatta Prysmian Group Finland on edelleen juurevasti kiinni Suomessa täyttämässä kotimaisten asiakkaiden tarpeet. Sen tukena ovat alan johtavan konsernin resurssit ja laaja tuotevalikoima.