Aito Pikkalan Wiski® kestää ja kehittyy

Aito Pikkalan Wiski® kestää ja kehittyy

Categories: Products & Solutions

Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetty ja arvostuksensa käytössä ansainnut – näin voi kuvailla maakaapeleiden klassikkoa, joka on säilyttänyt esikuvan aseman alalla jo 35 vuoden ajan.

11/02/2022

Wiski®-kaapeliperhe on kasvanut ja uudistunut tarpeiden muuttuessa, ja tarjoaa tänäänkin parhaan vaihtoehdon aina kaupungeista ja taajamista tuulipuistoihin asti.

Paperieristeiset keskijännitekaapelit saivat 1980-luvulla haastajan, kun maailmalla alettiin asentaa muovieristettyjä PEX-kaapeleita. Suomalaisetkin sähköyhtiöt halusivat eroon hankalasta ja hitaasta asennuksesta, mutta muovieristeen toimivuudesta pohjoismaisissa olosuhteissa ei ollut tietoa.

Prysmian Group Finland, silloinen Nokia Kaapeli, käynnisti muovieristeisen keskijännitekaapelin kehittämisen lähettämällä sähkölaitoksille kyselyn teknisistä vaatimuksista. Vastauksissa sähköisten ominaisuuksien lisäksi kaapelille haluttiin käyttöikää vähintään 40 vuotta. Lisäksi sen tulisi olla pitkittäin ja poikittain täysin vesitiivis, helposti asennettava ja vikavirtakestoisuudeltaan hyvä.

Käynnistyi mittava kehitystyö, jossa useille eri rakennevaihtoehdoille tehtiin lukuisia erityyppisiä kokeita. Parhaimmaksi ratkaisuksi valikoitui AHXAMK-W varustettuna kuparisella 35 mm2 keskusköydellä. Sen ensimmäiset koeasennukset tehtiin Vantaan Sähkölaitoksella ja Helsingin kaupungin energialaitoksella vuonna 1987. Kaapelirakenne todettiin niin hyväksi, että jo samana vuonna siitä toimitettiin armeerattu vesistökaapeliversio.

Näin syntyi Wiski®, keskijännitealueen päätuote, joka hyvien ominaisuuksiensa ansiosta korvasi paperieristeiset kaapelit. Helposti muistettava nimi juontuu vesitiiviyttä kuvaavasta tyyppimerkistä W, joka ilmaistaan radioaakkosissa sanalla wiski.

Elinikä saattaa jo ylittää sata vuotta

Kotimaiseen tuotekehitykseen on Pikkalassa panostettu aina paljon, minkä ansiosta asiakkaat ovat voineet luottaa tuotteiden laatuun ja suorituskykyyn. Wiski® onkin erinomainen osoitus siitä, kuinka energiayhtiöt ovat antaneet panoksensa kehitystyöhön ja halunneet olla ensimmäisinä ottamassa uusia ratkaisuja käyttöön.

Yhteistyö on johtanut vuosikymmenten pituisiin asiakassuhteisiin ja kaikkiaan yli 50 000 kilometrin Wiski®-toimituksiin. Asiakkaat tietävät, että aitoa Wiski®-kaapelia valmistetaan ainoastaan Pikkalan tehtaalla.

Kaapelin luotettavuutta ei testata ainoastaan kentällä. Pikkalan voimakaapelilaboratoriossa on parhaillaan menossa Wiski®-kaapelin pitkäaikaiskokeet. Pisin nykyisistä kokeista on ollut käynnissä yhtäjaksoisesti jo 25 vuotta. Se ennakoi tuon aikanaan valmistetun AHXAMK-W Wiski® -kaapelin tekniseksi eliniäksi vähintään 50–70 vuotta. Materiaalien ja valmistustekniikan kehittyessä nykyisten kaapeleiden elinikä on todennäköisesti jo yli sata vuotta jakeluverkkokäytössä.

Vahvasti ajassa kohti tulevaisuutta    

Wiski® on Suomen käytetyin keskijännitekaapeli. Perinteinen Wiski® on saanut rinnalleen muun muassa taajama- ja haja-asutusalueille soveltuvan Wiski Plain® -kaapelin. Se on suunniteltu erityisesti aurattavaksi eikä siinä ole keskusköyttä. Kaapelin keveys ja pieni koko mahdollistavat pitkät toimituspituudet. Sen taivutussäde on myös pieni, mikä helpottaa aurausta ja asennusta.

Multi-Wiski® on aurauskelpoinen monikäyttökaapeli, jonka voi asentaa maahan, veteen ja pylväisiin. Se on varustettu vesitiiviillä päällystetyllä keskusköydellä, joka tarjoaa pitkät jännevälit, pienen riippuman ja kestävyyttä puiden kaatuessa linjalle.

Sisävesistöihin ja meriolosuhteisiin kehitetty vesistökaapeli on tyypiltään AHXAMKPJ-W. Tämä kaapeli toimitetaan määrämittaisena joko kelalla tai laivalla. Näin vältetään jatkosten teko asennuspaikalla.  

Koko tuoteperhettä koskevista uusista ominaisuuksista on esimerkkinä maadoitusnauha, joka asennetaan tehtaalla koestuksen jälkeen. Sen avulla pyritään estämään staattisen sähkön syntyminen kaapeliin kuljetuksen, säilytyksen ja asennuksen aikana. Lisäksi se helpottaa mahdollisen staattisen varauksen purkamista ennen asennuksen aloittamista, mikä lisää turvallisuutta.

Wiski®-kaapelia valmistetaan 10, 20 ja 30 kV:n jännitetasoilla, joista korkeinta käytetään paljon tuulipuistojen verkon rakentamisessa. Jos jännitetasot kasvavat tuulipuistorakentamisessa vielä suuremmiksi, tulee siihenkin tarpeeseen olemaan yksi vastaus – Pikkalan Wiski®.