Tulevaisuutta rakentamassa

Tulevaisuutta rakentamassa

Categories: Careers Corporate

Prysmian Group aloitti kansainvälisen Build the Future -rekrytointiohjelman vuonna 2011 ja on palkannut sen kautta jo yli 300 lahjakasta nuorta.

20/12/2021

Keväällä 2021 heidän joukkoonsa liittyivät Pikkalan tehtaalla harjoittelun aloittaneet Katja Heiskanen ja Hanna Suhonen.

Tulevia kaapelialan osaajia yhdistää paitsi kiinnostus teknologiaan, myös yritteliäisyys, muutosvalmius ja halu työskennellä kansainvälisissä tehtävissä. Nelivuotisen ohjelman jälkeen nuoret aloittavat työskentelyn konsernissa ensisijaisesti joko tutkimus- ja kehitystyön, tuotannon tai myynnin päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä. 

Ohjelman hakuilmoitus herätti heti kummankin naisen huomion.

”Ohjelma vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ja monipuoliselta – ja sellaiseksi se on todella osoittautunutkin”, Katja ja Hanna sanovat.

Hanna on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja energiatekniikan kandidaatti. Opintojensa jälkeen hän on työskennellyt controllerina, mutta halusi oppia uutta ja siirtyä talouspuolelta insinööritehtäviin.

Katja valmistui keväällä Haaga Helian International Business Management -linjalta (YAMK). Häntä ohjelmassa houkutteli ennen kaikkea mahdollisuus kansainväliseen työuraan. Jo ohjelman tarjoama kolmivuotinen ulkomaankomennus on siihen hieno tilaisuus.

Monivaiheinen hakuprosessi kesti nelisen kuukautta ja sisälsi useita erilaisia arviointitestejä sekä ryhmä- ja yksilöhaastatteluja.

Päätös ohjelmaan hyväksymisestä tuli alkuvuodesta 2021, ja keväällä edessä oli kahden viikon perehdytysjakso. Perehdytys järjestetään tavallisesti yhtiön pääkonttorissa Milanossa. Tällä kertaa koronapandemia saneli omat ehtonsa, ja yhteistyössä SDA Bocconi School of Management -yliopiston kanssa toteutettava perehdytysjakso toteutettiin etänä.

”Koulutuksissa perehdyttiin muun muassa johtamisen, yrittäjyyden, talouden ja strategian perusteisiin, myös yhdessä

konsernin ylimmän johdon kanssa”, Hanna ja Katja kertovat.

Yritys tutuksi työkierrossa

Perehdytysjakson jälkeen Hanna aloitti Pikkalan tehtaalla työkierron tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana hän työskenteli muun muassa materiaali- ja voimakaapelilaboratorioissa.

”Tätä seurannut myynnin jakso on myös ollut todella kiinnostava, sillä itselläni ei ole myynnistä lainkaan aiempaa työkokemusta, Hanna sanoo.

Tuotantoon työskentelemään päässyt Katja on osallistunut muun muassa tuotannon tunnuslukujen raportoimiseen ja metalliromun käsittelyyn liittyviin projekteihin. Jakson aikana työasuksi on vaihtunut myös haalari.

”Merikaapelin tuotantolinjalla olen päässyt näkemään konkreettisesti, miten tuotteet syntyvät, ja kuinka paljon ammattitaitoa se vaatii”, Katja kertoo.

Tukea ja mahdollisuuksia

Sekä Hanna että Katja sanovat olleensa yllättyneitä siitä, kuinka paljon harjoittelijoihin yhtiössä panostetaan.

”Olemme tunteneet itsemme todella tervetulleiksi. Kaikesta on välittynyt tunne, että meitä aidosti pidetään tärkeinä.”

He arvostavat sitä, että mahdollisuuksia tekemiseen ja mukana olemiseen on annettu koko ajan aktiivisesti.

”Kaikkea on saanut tehdä niin paljon kuin ehtii ja haluaa!”

Panostuksesta kertoo myös se, että jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle on nimetty henkilökohtainen mentori, joka on hänen tukenaan koko ohjelman ajan.

”Mentori on arvokas tuki paitsi uraan liittyvissä kysymyksissä, myös henkilökohtaisessa kehityksessä”, Hanna sanoo.

Tukiverkostona toimivat lisäksi Graduate-harjoittelijoiden omat ryhmät, joissa voi jakaa ajatuksia myös työajan ulkopuolella.

Edessä on vielä kolmen vuoden ulkomaankomennus. Sen aikana keskitytään työskentelemään tehtävissä, joihin ohjelman jälkeenkin on tarkoitus suuntautua. Hanna ja Katja sanovat olevansa vielä avoimia tulevaisuuden suhteen.

”Työkiertojakso antaa hyvin kuvan yhtiöstä ja sen toiminnasta, joten tämän jälkeen ajatukset omasta roolista varmasti vielä selkeytyvät. Mutta innolla odotamme tulevaa!”

Prysmian Groupin Build the Future -ohjelma on ainutlaatuinen niin pituutensa kuin kattavuutensa vuoksi. Monista muista rekrytointiohjelmista se erottuu muun muassa kolmivuotisella ulkomaankomennuksellaan, jonka aikana on tilaisuus saada arvokasta kansainvälistä kokemusta ja rakentaa kontaktiverkostoa tulevaisuutta varten. Ennen ulkomaankomennusta nuoret käyvät läpi Milanon SDA Bocconi School of Management -huippuyliopiston kanssa järjestettävän kahden viikon perehdytysjakson sekä vuoden mittaisen työkierron kotimaassaan. He ovat alusta asti aidosti osa projekteissa työskenteleviä tiimejä, ja saavat myös kilpailukykyisen palkan.