Oulun tehdas toiminnassa jo 50 vuotta!

Oulun tehdas toiminnassa jo 50 vuotta!

Categories:

Ruskon tehdas perustettiin kaapelialan edelläkävijäksi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta tehtaan käynnistymisestä.

19/05/2022

Itse yhtiö perustettiin kaupunkiin aiemmin, mutta uusi tehdas toistuvine laajennusinvestointeineen loi ympärilleen ainutlaatuisen pohjoisen teollisuuskeskittymän.

Oulun tehtaan tarina sai alkunsa jo vuonna 1960. Tuolloin ainoa kotimainen alansa valmistaja Suomen Kaapelitehdas sai ensimmäisen kilpailijan Ouluun. Yhtiö otti haasteen vastaan ja perusti jo samana vuonna Pohjolan Kaapeli Oy:n, niin ikään Ouluun. Tähän tytäryhtiöön se sijoitti myyntivaraston tukemaan Helsingissä valmistettujen kaapelituotteiden markkinointia Pohjois-Suomessa.

Parin vuoden sisällä aloitti toimintansa neljä kilpailevaa kotimaista kaapelitehdasta ja kaapeleiden tuonti ulkomailta käynnistyi. Tämä sai markkinajohtajan uudistamaan ripeästi tuotantoa, kehittämään valmistusteknologiaa ja etsimään uutta liiketoimintaa. Suomen Kaapelitehdasta vahvistettiin sulauttamalla se osaksi Nokia Osakeyhtiötä. Kaapelit toivat alussa yli puolet uuden konsernin laskutuksesta.

Nahkatehtaalta tyhjälle tontille

Talonrakennus ja teollisuuden investoinnit kasvattivat markkinoita, ja konserniin kuuluva Pohjolan Kaapeli nousi yhdeksi Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurimmista teollisuuslaitoksista. Entisen nahkatehtaan tiloista kaupungin keskustan tuntumasta siirryttiin Kuusamoon suuntaavan tien varteen tontille, johon perustettiin nykyinen vuonna 1972 käynnistynyt Oulun Ruskon tehdas.

Tosiasiassa tehdasta alettiin rakentaa Hönttämäen kaupunginosaan, mutta se nimettiin viereisen Ruskon kaupunginosan mukaan. Toimitusjohtaja, vuorineuvos Björn ”Nalle” Westerlundin kerrotaan kysäisseen ensimmäistä kertaa rakennuspaikalla vieraillessaan, mitä Hönttämäki mahtaisi tarkoittaa hänen paremmin hallitsemallaan ruotsin kielellä. Saatuaan vastaukseksi Dillebacka, vuorineuvos oli karttaa vilkaistuaan ristinyt alueen välittömästi Ruskon tehtaaksi.

Punaisia mattoja ja asennusjohtoa

Ensimmäisenä alueelle nousi puhelinkaapelitehdas sekä sen jälkeen kuparinkäsittelylaitos ja käämilankatehdas. Alkuvuosina tehdas keskittyi myös muovieristeisiin asennusjohtoihin, joiden koko tuotanto siirrettiin Helsingistä Ouluun.

Asennusjohtojen tuotantolinjat vihki käyttöön Urho Kekkonen vuonna 1978 arvovaltaisen kutsuvierasjoukon seuratessa toimitusta. Vielä vihkiäispäivänä paikalle haalittiin kalusteita ja ostettiin punaiset matot, joita kaupattiin myöhemmin henkilöstölle huonolla menestyksellä. Viime hetken sankariksi nousi konttoripäällikkö, joka syöksyi hakemaan kotoaan punaisen shaalin presidentin jalkojen lämmikkeeksi.

Pian tontille nousi myös uusi keskusvarasto, jonka myötä viimeisetkin entisen nahkatehtaan tiloissa olleet toiminnot siirtyivät Ruskoon. Vuonna 1981 Pohjolan Kaapeli sulautettiin emokonserniin Nokiaan, mikä mahdollisti entistäkin mittavammat investoinnit Oulun tehtaaseen.

Strategisessa roolissa Pohjois-Euroopan alueella

Asennus- ja maakaapeleita, matkapuhelinverkon kaapeleita sekä valokaapelitarvikkeita valmistavalla Ruskon tehtaalla työskentelee tällä hetkellä lähes 200 kaapelialan ammattilaista. Niin tehtaan tuotanto- kuin henkilöstömäärääkin on viime aikoina kasvatettu.

Oulussa kehitetään jatkuvasti nykyisiä tuotteita entistäkin paremmiksi ja uusia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kaikki Suomessa myytävät tuotteet ovat kotimaisiin olosuhteisiin suunniteltuja ja täyttävät viranomaismääräykset ja standardit. Tämä takaa sen, että ne ovat aina turvallisia käyttää.

Asennuskaapeleissa tehtaalla on strateginen asema toimittajana konsernin Pohjois-Euroopan alueella, johon kuuluvat Hollanti, Pohjoismaat ja Baltian maat. Näihin viedään asennuskaapeleiden lisäksi noin puolet Oulun tehtaan valmistamista energiakaapeleista.  Matkapuhelinverkon kaapeleita viedään puolestaan lähes kaikkialle maailmaan.

Panostusta ympäristöön ja hyvinvointiin

Oulussa panostetaan konsernin muiden tehtaiden tapaan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Osuva esimerkki on koko tehtaan siirtyminen LED-valaistukseen. Energiatehokkuutta kehittämällä sekä CO2-vapaata ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäen koko Prysmian Group Finlandin tehdastoiminnot saavuttavat tänä vuonna hiilineutraaliuden ensimmäisenä konsernissa.

Yksi Prysmian Groupin kestävän kehityksen prioriteeteista on edistää ihmisten hyvinvointia, ja tähän kuuluvat oleellisesti turvalliset työolosuhteet. Työturvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti ja mahdollisiin riskitekijöihin puututaan heti.

Luottamus kantaa yli maailman muutosten

Kaapelin tuotanto Oulun Ruskon tehtaalla käynnistyi 50 vuotta sitten markkinoiden suurimman kaapeliyhtiön perustamana. Tuo yhtiö on nykyiseltä nimeltään Prysmian Group Finland, jolla on edeltäjineen takanaan jo 110 vuotta suomalaista kaapelihistoriaa.

Yhtiön syntyaikoihin kaapelin valmistus nähtiin tulevaisuuden toimialana eikä sen merkitys ole vähentynyt tähän päivään tultaessa. Kiinteistötekniikan roolin kasvu, kaikkialle yltävät nopeat mobiiliverkot, säävarmat jakeluverkot ja tuulipuistot kasvavine kaapelitarpeineen ovat siitä esimerkkejä.

Oulun Ruskon tehtaalla on koettu niin sähköistämisen kiihkeät vuodet kuin itäviennin romahdus. Sen ympärille on luotu uusia liiketoimintoja ja mitattu niiden menestystä markkinoilla. Tehtaalla on luotettu omaan osaamiseen ja sitkeään työhön sukupolvesta toiseen. Omistaja on aina arvostanut tätä investoimalla tehtaaseen ja sen henkilöstöön. Tärkeintä on kuitenkin tuon asenteen asiakkaissa kasvattama luottamus, joka on jatkunut vuosikymmenestä toiseen.

Kuten perustamisensa aikaan, Oulun Ruskon tehdas on tänäänkin moderni alansa edelläkävijä. Lisäksi se on tärkeässä roolissa osana maailman johtavaa kaapelikonsernia.