Yhtiömme perustukset vahvistavat tätä rehellisyyden kulttuuria. Ytimessä ovat Eettiset ohjeemme, jotka ohjaavat henkilöstömme toimintaa heidän päivittäisessä työssään ja ovat hyvä työkalu vastuuttoman ja laittoman toiminnan estämisessä.

Tukena tässä ovat konsernin eettiset sekä lakien ja sääntöjen noudattamista koskevat politiikat (mm. lahjonnan vastainen politiikka ja kilpailunrajoituksia koskeva politiikka), joiden tavoitteena on henkilöstön, toimittajien, kumppaneiden, agenttien, alaurakoitsijoiden ja jakelijoiden toiminnan saaminen linjaan Prysmianin toimintatavan kanssa.

Eettiset ohjeemme ja sääntöjen noudattamista koskevat politiikkamme elävät ja kehittyvät liiketoiminnan kehittyessä kilpailun myötä.

 

Arvioimme jatkuvasti toimintaamme liittyviä lakeja ja säännöksiä ja korjaamme politiikkojamme vastaavasti parhaiden käytäntöjen mukaan. Huomioimme myös sidosryhmiemme mielipiteet ja pyynnöt liittyen laillisuuteen ja asianmukaisuuteen. Tuemme eettistä toimintaa eri hankkein, joista viimeisimpiä on ilmianto-ohjelma.

Kaikki politiikkoihin tehdyt muutokset viestitään koko konsernissa ja ne ovat sekä henkilöstön että yhteistyökumppaneiden saatavilla.

Kerromme lisää ohjeista ja politiikoista seuraavilla sivuilla.

Kumikaapelit

Kumikaapelit

Koaksiaalikaapelit

Koaksiaalikaapelit

Kytkentäjohdot

Kytkentäjohdot

1 kV voimakaapelit

1 kV voimakaapelit

Väylä- ja merkinantokaapelit

Väylä- ja merkinantokaapelit