EN - Footer - Privacy policy - Header headquarters

Yksityisyyden suoja

EN - Footer - Privacy policy - Text

 

Johdanto

Tämä tietosuojakäytäntö pyrkii selittämään yksityiskohtaisesti tämän sivuston käyttäjien/vierailijoiden henkilötietojen käsittelyä ja niihin liittyviä käyttötapoja; sivusto löytyy osoitteesta "fi.prysmiangroup.com".

Verkonkäyttäjille ja vierailijoille suositellaan tietosuojakäytännön huolellista lukemista ennen henkilökohtaisten ​​tietojensa lähettämistä ja/tai verkkosivuston sähköisten lomakkeiden täyttämistä.

Nämä tiedot annetaan Euroopan Unionin Sähköisen Yksityisyyden suojaa koskevan lain ja Italian Yksityisyyden Suojasta asetuksen (lakiasetus "Decreto Legislativo" nro. 196/03, kohta 13) ​​sekä Suomen Henkilötietolain (523/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaan.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Prysmian S.p.A. - Italian lainsäädännön mukaan perustettu yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Viale Sarca 222 - 20126 Milano (Italia) (jäljempänä "Prysmian").

Päivitetty luettelo tietojen käsittelijöistä, tytäryhtiöistä ja lähiyhtiöistä on saatavana lähettämällä pyyntö osoitteeseen [email protected]

Käytännön laajuus

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain tätä verkkosivustoa eikä muita, jotka eivät ole Prysmianin omistuksessa ja joihin pääsee linkki navigoinnin kautta.

Käytäntö ja tiedotteet

Tämän sivuston pääasiallinen toiminta on antaa tietoja Prysmianin konserniyritysten toiminnasta. Siksi useimmissa tapauksissa käyttäjän henkilökohtaisten tietojen keräämistä ei tarvita.

Tietyissä tapauksissa, kuten "uutiskirje" -osiossa ja jotta voimme lähettää uutiskirjeemme, asianomaisen käyttäjän on täytettävä tietojenkeruulomake. Näissä tapauksissa käyttäjä on aina vapaa luovuttamaan omat tietonsa ja saa tietosuojailmoituksen, jossa määritellään tietojen ja muiden lain edellyttämien tietojen käyttö. Suosittelemme näiden ilmoitusten lukemista ennen tietojen antamista.

Lisäksi, mikäli olisi harvinaisissa tapauksissa tarpeen kerätä henkilökohtaisia ​​tietoja muuhun tarkoitukseen, tämä tulee näkymään selkeästi lain edellyttämissä tietosuojailmoituksissa avoimuuden ja käyttäjien tietoisuuden lisäämiseksi.

Näiden tietosuojailmoitusten tarkoituksena on määritellä kunkin palvelun henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajat ja menetelmät, joiden mukaan kävijä voi vapaasti ilmaista suostumuksensa (tarvittaessa) ja lopulta sallia tietojen keräämisen ja niiden myöhemmän käytön.

Liikennetiedot

Tämän verkkosivuston käyttämiseen tarkoitetut atk-järjestelmät ja ohjelmistomenetelmät hankkivat tavanomaisen toimintansa aikana joitain henkilökohtaisia ​​tietoja, joiden lähettäminen on implisiittinen Internet-viestintäprotokollien käytössä.

Tämä tietoluokka sisältää: IP-osoitteet, selaimen tyypin, käyttöjärjestelmän, verkkotunnuksen ja verkkosivujen osoitteet, joista olet kirjautunut sisään tai ulos, sivuston käyttäjien vierailemien sivujen tiedot, käyttöaika, aika jona käyttäjä pysyy samalla sivulla, sisäisen polun analyysi ja muut käyttäjän käyttöjärjestelmän ja tietokoneympäristön parametrit.

Tätä teknistä/tietoteknistä tietoa kerätään ja käytetään vain yhteenlaskettuna ja ei välittömästi tunnistettavalla tavalla; niitä voitaisiin käyttää vastuun varmistamisessa, jos kyseessä olisi hypoteettinen rikos sivustoa vastaan, tai viranomaisten pyynnöstä.

Evästeet (ristiviittaus)

Tämän verkkosivuston evästeiden asennuksen osalta katso Evästekäytäntöä.

Ohjaus muille sivustoille

Tältä verkkosivustolta voit muodostaa yhteyden kumpaankin Prysmian-konsernin yhtiön sivustoon ja kolmansien osapuolten sivustoihin. Prysmian ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen henkilötietojen mahdollisesta käsittelystä ja kolmansien osapuolten toimittamien tunnistusvaltuuksien hallinnoinnista.

Käsittelymenetelmät ja tietojen säilyttäminen

Henkilötietojen käsittely suoritetaan pääasiassa elektronisilla menettelyillä ja tiedotusvälineillä siinä ajassa, joka on pakollinen kerättyjen tietojen tarkoituksen saavuttamiseksi. Käyttäjillä on kuitenkin oikeus saada tietojensa poistaminen perustelluista syistä.

Valinnainen tietojen toimittaminen

Rekisteröidyltä vaadittu henkilötietojen toimittaminen - ellei toisin ilmoiteta - on valinnainen, mutta kieltäytymisen seurauksena voi olla mahdotonta toteuttaa mainittua pyyntöä tai siihen liittyvää toimintaa.

Tietojenkäsittelypaikka

Tämän verkkosivuston verkkopalveluihin liittyvä tietojenkäsittely tapahtuu Softec S.p.A.: ssä - Piazzale Lugano, 19 20158 Milano (Italia), joka vastaa vastaavasta palvelimen hallinnasta. Henkilötietoja käsittelee vain käsittelystä vastuussa oleva yrityksen tekninen henkilökunta tai muut henkilöt satunnaisten huoltotoimien yhteydessä. Nämä henkilöt ovat saaneet erityisiä ohjeita tietojen luottamuksellisuudesta.

Tietovirta ja levittäminen

Tietoja saavat käyttää Prysmianin työntekijät, käsittelyn vastuussa olevina henkilöinä, joille on annettu asianmukaiset käyttöohjeet, sekä kolmannet osapuolet, jotka harjoittavat toimintaansa Prysmianin puolesta ja jotka toimivat tietojenkäsittelijöinä Prysmianin ohjeiden mukaisesti ja valvonnan alla, suorittaakseen Prysmianin puolesta sopimusvelvoitteita.

Henkilötietoja ei levitetä määrittelemättömille vastaanottajille.

Yksityiskohtaisia ​​tietoja tietojenkäsittelijöiden nimistä voi pyytää kirjoittamalla osoitteeseen [email protected]

Tiedonsiirto ulkomaille

Prysmianin kansainvälisen luonteen vuoksi tiedot voidaan lähettää, ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin, ulkomaille käsiteltäväksi, ​​Prysmian-konserniin kuuluviin yrityksiin, jotka ovat perustettu Euroopan Unionin alueelle ja EU:n ulkopuolisiin maihin. 

Tällaisissa tapauksissa ulkomaille tapahtuva tiedonsiirto edellyttää erityisiä tietosuojaa koskevia takuita omaksumalla Euroopan komission hyväksymien tietosuojasäännösten sopimuslausekkeet tai muut vastaavat takeet.

Tietosuojaoikeudet

Henkilötietojen käsittelyn osalta, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus saada vahvistus tietojen olemassaolosta ja niiden tiedottaminen ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyillä on myös oikeus tuntea tietojen sisältö ja alkuperä, tarkistaa niiden virheettömyys tai pyytää niiden tarkentamista, päivittämistä tai muokkaamista. Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus pyytää, että tiedot poistetaan tai tehdään nimettömiksi tai pyytää lainvastaisesti käsiteltyjen tietojen suojaamista; lisäksi he voivat vastustaa tietojen käsittelyä perustelluista syistä.

Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen [email protected]

Käytännön päivitys

Uusien lakien mahdollinen voimaantulo sekä käyttäjäpalveluiden kehittyminen ja päivittäminen saattavat edellyttää henkilötietojen käsittelymenetelmän muuttamista. On siis mahdollista että käytäntömme muuttuu ajan myötä joten kehotamme vierailijoita säännöllisesti käymään tällä sivua. Tätä varten käytäntö-asiakirja korostaa viimeisen version päivämäärää.

 

Luomispäivä: 24.04.2017

Viimeisin päivitys: 24.04.2017