EN - Products & Solution - Services - Asset Management And After-sale Services - Partial Discharge Measurement with Pry-cam - Generic Header

PRY-CAM Portable

Käytönaikainen osittaispurkausmittaus helposti ja turvallisesti

PRY-CAM Portable

EN - Products & Solution - Services - Asset Management And After-sale Services - Pry-cam Services & Partial Discharge Measurement - Editorial Text Intro

Yli 80 % keski- ja suurjännitejärjestelmien vioista liittyy osittaispurkauksiin. Osittaispurkausmittaus on keskeinen toimenpide sähköjärjestelmän kuntoa arvioitaessa.

Prysmian Groupin kehittämä PRY-CAM Portable mahdollistaa sähköjärjestelmän käytönaikaisen, tarkan ja luotettavan osittaispurkausmittauksen sekä tulosten analysoinnin. Mittaus ei vaadi galvaanista yhteyttä testattavaan komponenttiin, mikä parantaa mittauksia suorittavan henkilöstön työturvallisuutta. 

PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa turvallisesti PRY-CAM Cloud -pilvipalveluun, jossa sitä voidaan käsitellä ja jakaa helposti muulle organisaatiolle.

PRY-CAM -ratkaisun edut

  • 100 % luotettava suur- ja keskijännitekomponenttien vianmääritys
  • Jopa 80 % vikatilanteista vältettävissä
  • 70 % ajansäästöä perinteisiin menetelmiin verrattuna
  • 5X herkempi havaitsemaan alkavia vikoja
  • Yksi laite soveltuu kaikille jännitetasoille ja komponenteille

PRY-CAM on helppo ja turvallinen käyttää. Järjestelmän käyttö ei vaadi aiempaa kokemusta, ja mittauksille on saatavilla asiantuntijan lausunto ja tuki. Tarjoamme myös koulutusta. 

Valitse oma järjestelmä ja käytön tuki, tai mittaus ja analysointi kokonaan palveluna.

Kysy lisää

FI - Esite PRY-CAM

EN - Products&Solutions - Services - Box Prycam