FI News story image_Kittilä gold mine

Kittilän kultakaivoksessa luotetaan kylmäkutisteisiin

luokat: Mining 

Matka maan alle kestää pitkään ja olosuhteet perillä ovat vaativat. Siellä työskentelevät asentajat arvostavat Prysmian Groupin kylmäkutistevarusteita, koska niiden jatkospakkaukset ja työkalusalkut sisältävät kaiken tarvittavan.

13/06/2023 - 12:00 a.p.

Asennus on sujuvaa, eikä yksikään jatkos tai pääte ole vikaantunut.

Kittilän kultakaivoksessa louhitaan vuosittain noin 14 kilometriä uutta tunnelia. Maanalaista kiinteästi asennettavaa keskijänniteverkkoa ja jakeluverkkoa laajennetaan kaivoksen laajentuessa. Verkon suunnittelussa tulee huomioida ympäristöolosuhteiden lisäksi raskas liikenne, sillä kaivoksesta malmi kuljetetaan kaivoksesta vielä toistaiseksi kuorma-autoilla pintaan rikastettavaksi. Nostokuilun valmistuttua kuorma-autoliikenne vähenee, kun malmi nostetaan maan päälle hissillä.

- Sähköasentajia työskentelee maan alla työvuoron aikana kerrallaan seitsemän ja vuoroja on kaksi. Ylläpidämme ja laajennamme siellä pääasiassa kaivoksen sähkönjakeluverkkoa, automaatiojärjestelmiä, tuuletusta sekä 20 kV:n sähköverkkoa, jolla on pituutta useita kymmeniä kilometrejä, kertoo sähkökunnossapidon työnjohtaja Janne Alanne kaivosta operoivalta Agnico Eagle Finlandilta.

Kaivoksessa on kestettävä vaativia olosuhteita

Keskijännitekaapelit lähtevät maan pinnalta Rovakairan kytkinasemalta alas niitä varten poratuissa varustelurei’issä päätyen 120 m:n tasolle. Siellä ne jatkavat kaapelihyllyillä ja varustelureikien läpi kohti alemmilla tasoilla olevia kiinteitä muuntamoja ja muuntamokontteja, joissa on erotinkojeistot ja suojareleet.

Verkko laajenee sieltä edelleen muualle kaivokseen ja yltää toistaiseksi 1050 metrin syvyyteen. Usein kaapeli viedään alemmalle tasolle suoraan kallion läpi varustelureiässä, joka voi olla pisimmillään noin 200 metriä.

Sähköistyksen suunnittelija Jari Tissari kuvaa olosuhteita maan alla haastaviksi, sillä kaikki pinnat ovat kalliota. Kalliorikko on aina riski kaapeleille ja niiden jatkoksille.

 - Kaapelin reitin suunnitteleminen ei ole helppoa, sillä terävät kallioleikkaukset ja irtokivet voivat aiheuttaa vaurioita. Siinä tulee huomioida myös työkoneet, jatkuva raskasliikenne sekä räjäytykset, jotka tuovat omat haasteensa.

Asentajien suosikki sisältää kaiken tarvittavan

Maanalaisessa keskijänniteverkossa on kuutisenkymmentä muuntajaa, jotka sijaitsevat syvyyssuunnassa sadan metrin välein. Niiden yhteydessä on noin kaksisataa kaapelipäätettä tai kaapelijatkosta. Jatkoksia on käytetty myös hankalasti toteutettavissa yhteyksissä, joita ei päästä vetämään yhtenä vetona, vaan useammassa osassa kaapelivedon nopeuttamiseksi tai kaapelin rikkoutumisriskin välttämiseksi.

- Käytämme ainoastaan kylmäkutistejatkoksia ja -päätteitä, jotta vältämme nestekaasun käytön kaivoksessa. Tilaamme ne Prysmian Groupilta, jonka tuotteet, ohjeet ja työkalut ovat asentajiemme mielestä parhaat. Työkalusalkussa on jokaisella osalla oma paikkansa, minkä ansiosta on helppo nähdä yhdellä silmäyksellä kaiken olevan mukana, Tissari kertoo.

- Meille on tärkeää, että jokaisen tarvikkeen toimitukseen sisältyy samassa paketissa kaikki, mitä asennukseen tarvitaan. Ottamalla hyllystä Prysmian Groupin jatkospakkauksen ja työkalusalkun tietää, että koko jatkoksen saa tehtyä kerralla ilman lisätarvikkeita, vahvistaa sähköasentaja Nilsuule Näkkälä, jolla on kokemusta kylmäkutisteista myös energiayhtiön verkonrakennuksessa.

Matka maan pinnalta alas työkohteeseen voi kestää yli tunnin, joten puuttuvan osan tai tarvikkeen noutaminen ylhäältä veisi ison osan työajasta. Tehtaalla esivalmistellun varusteen asennus osaltaan nopeuttaa työtä kaivoksessa.

Esivalmisteltu varuste ja koulutus laadun takana

Prysmian Group tarjoaa asiakkailleen koulutusta kylmäkutistevarusteiden asennukseen. Varusteet kootaan asennusvalmiiksi ja testataan jo Prysmian Groupin tehtaalla. Esivalmisteltu jatkos vähentää työvaiheita helpottaen asennusta. Kun työvaiheita on vähemmän ja ne tehdään ohjeiden mukaan, vältetään virheet ja laadukkaasti asennettu tuote toimii kuten on suunniteltu.

Maailmalla yhtiön kylmäkutistevarusteita on asennettu 30 vuodessa yli 10 miljoonaa kappaletta, joten koulutuksen takana on vankka kokemus ja kattavat tiedot.

Kittilän kaivoksessa ei asennetuissa päätteissä tai jatkoksissa ole ilmennyt vikoja. Myös mekaanisen rasituksen tai ulkopuolisten olosuhteiden aiheuttamilta vaurioilta on vältytty. Siitä huolimatta asennuskoulutuksen uusiminen aika ajoin nähdään tärkeänä. Koulutus sisältää teoriaa ja tuoretta tietoa sekä muualta saatuja kokemuksia.

Kokeneetkin asentajat hyötyvät koulutuksesta

- Saimme kattavan koulutuksen, kun otimme tuotteet käyttöön noin kuusi vuotta sitten. Meille on sittemmin tullut uusia asentajia. Vaikka pienempiä koulutuksia on välillä ollut, olisi nyt taas kunnon kertauksen paikka. Jokaisen asentajamme tulee hallita laadukas asennus, sillä tunneliolosuhteissa vikojen korjaaminen on hankalaa ja hidasta työtä, Janne Alanne kertoo.

Hänen mukaansa kokeneetkin asentajat hyötyvät koulutuksesta, sillä totutut työtavat on hyvä välillä päivittää. Kun työvaiheet ja niiden merkitys palautetaan yhdessä mieleen, on lopputulos aina yhtä laadukas riippumaatta siitä, kuka sen teki.

- Pidämme Prysmian Groupia hyvänä ja joustavana kumppanina, joka kehittää aktiivisesti ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin. Olemme esimerkiksi saaneet testikaapeleita käyttöömme kaivoskoneiden syöttökaapelikeloihin, jotta voimme arvioida kaapeleiden pintamateriaalien eroja mekaanisessa kestävyydessä ja kulumisessa. Käytämme toki paljon yhtiön eri tuotteita, mutta myös tämän tyyppinen teollisuusapu on meille tärkeää, Alanne toteaa.

Teksti: Kari Heikkilä